TopTip

Krst je len začiatkom života s trojjediným Bohom v Cirkvi

Krst je len začiatkom života s trojjediným Bohom v Cirkvi

Krst ponorí človeka do tajomstva Kristovej smrti a zmŕtvychvstania. Krst je začiatkom iniciácie do tajomstiev (v gréčtine mystagogia). Novopokrstená osoba po tom, čo sa stala účastníkom na Kristovej smrti a vzkriesení, je zapečatená darom Svätého Ducha v myropomazaní a v Eucharistii prijme pokrm večného života.

V gréckokatolíckej tradícii je kresťanská sviatostná iniciácia vyjadrená aj v priestorových pojmoch. Krst sa začína v predsieni alebo baptistériu, myropomazanie sa koná v lodi alebo chráme veriacich a sväté prijímanie na prahu svätyne. Novopokrstení sú zaodetí do svetlého rúcha, ktoré sa v ranej Cirkvi nosilo počas celého Svetlého týždňa. Toto rúcho znamená radosť života v Kristovi a očakávanie plného stretnutia s Bohom pri druhom Kristovom príchode.

Primárnym kontextom, v ktorom sa odovzdáva viera, je rodina. Rodičia formujú svoje deti vo viere príkladom svojho života a slovami svojej modlitby. Vyučovaním evanjelia a vydávaním svedectva o ňom sa rodičia stávajú prvými katechétmi pre svoje deti. Keď rodičia vychovávajú deti po kresťansky, vytvárajú vo svojej rodine osobitnú atmosféru, atmosféru spoločnej modlitby pred ikonami a zachovávania nedieľ a sviatočných dní.

Od mladého veku deti vstupujú do duchovného života. Tento život je postavený na modlitbe, počúvaní Božieho slova a prijímaní Eucharistie. Keď deti dorastajú do zrelosti, s pomocou svojich rodičov vrastajú do milosti tajomstva krstu. Učia sa premáhať zlo a robiť to, čo je dobré. Pre deti je dedičstvo viery, ktoré dostali od svojich rodičov, znakom istoty večného života. Zbožný život krstných rodičov a členov širšej rodiny tiež zohráva dôležitú rolu v dozrievaní dieťaťa vo viere. Kresťanské rodinné zvyky vytvárajú u detí kresťanský pohľad na narodenie a smrť človeka, na formovanie rodín a rodinné vzťahy a rozvíjajú pocit spolupatričnosti v cirkevnom spoločenstve a v jednom ľude.

Každý národ je spoločenstvom, so svojou vlastnou historickou pamäťou, pozemskou domovinou a bojom za blaho a dokonalosť. K národom poslal Ježiš svojich apoštolov: „Choďte teda, učte všetky národy a krstite ich v mene Otca i Syna i Svätého Ducha a naučte ich zachovávať všetko, čo som vám prikázal“ (Mt 28, 19-20). Pokresťančovanie národov závisí od postupného formovania kresťanského svetonázoru a štruktúrovania života. Kresťanská kultúra daného národa je prostriedkom na odovzdávanie viery z generácie na generáciu. Vychováva v národe lásku k Bohu, k pozemskej vlasti človeka, k obetavej službe pre jej blaho a k čestnému prístupu k práci; posilňuje väzby v rodinách, medzi príbuznými a v spoločnosti. Vzájomné prenikanie evanjelia a kultúry ľudu je vyjadrené v samospráve cirkvi.

Zdroj: Christ - our Pascha

Podobné články

Počúvajte naživo

Aktuálny program

    Na tento deň zatiaľ nie je vytvorený programový plán.
    Na tento deň zatiaľ nie je vytvorený programový plán.
    Na tento deň zatiaľ nie je vytvorený programový plán.

počasie

Počasie podľa
P. Jurčoviča

Akcia s Prodomom

Prodom - projekty domov
ponúka viac ako 880 projektov rodinných domov.

V prípade že do poznámky pri objednávke uvediete
"RADIO LUMEN"
automaticky získavate 5% zľavu na vybraný projekt domu.

Vaše úmysly 22.09.2021

  • Všeobecný úmysel apoštolátu modlitby na september: Aby sme všetci vedeli robiť odvážne rozhodnutia v prospech jednoduchého životného štýlu, šetrnému voči životnému prostrediu, a aby sme sa tešili z mládeže, ktorá si radikálne osvojila tento štýl.
  • Úmysel KBS na september: Aby sa posolstvo evanjelia stávalo viditeľným v praktických činoch a živote našej spoločnosti.
  • Chcete, aby sa za vás modlili kňazi v Rádiu LUMEN? Napíšte nám svoju prosbu na umysel@lumen.sk a my ju uverejníme na tomto mieste
Podporte vaše rádio LUMEN klub

Pre zlepšenie kvality našich stránok používame cookies. Tým, že pokračujete v prehliadaní stránok bez zmeny nastavenia vášho prehliadača súhlasíte s ich používaním. Viacej o používaní súborov cookies.