TopTip

MANŽELSKÉ KATECHÉZY: Rodina na prvom mieste (14)

MANŽELSKÉ KATECHÉZY: Rodina na prvom mieste (14) zdroj foto: pexels.com

Na vlnách Rádia LUMEN vám každú sobotu prinášame úvahy pre manželov od jezuitu Ladislava Csontosa. Prijmite aj vy pozvanie nájsť si 10 minút týždenne pre svoju rodinu.

V novom cykle slovenského katolíckeho rádia dostanú priestor krátke úvahy o manželstve, rodine a vzťahoch. Ich autorom je jezuita Ladislav Csontos. „Miloš Lichner, spolubrat jezuita a prorektor pre vonkajšie vzťahy Trnavskej univerzity v Trnave, ma nahovoril urobiť krátke zamyslenie na tému manželstva a rodiny, ako určitý popularizačný výstup z nášho projektu pre rodiny,“ vysvetľuje páter Csontos.  Pri tvorbe zamyslení myslel najmä na rodiny v čase koronavírusu, ktoré potrebujú duchovnú podporu. „Verím, že tieto úvahy budú určitou ponukou duchovnej obnovy pre katolícke rodiny. Okrem načrtnutých tém sa venujem aj vzťahu k starým rodičom a vnútornému životu rodiny,“ dodáva jezuita Ladislav Csontos, ktorý pôsobí aj na Teologickej fakulte Trnavskej univerzity v Trnave.  

Na úvod je pripravených 31 zamyslení, v ktorých sa rozoberajú témy z každodenného rodinného života. Poslucháči sa okrem iného dozvedia viac o kresťanskom manželstve, ktoré nie je súkromnou záležitosťou. Viaceré vydania sa dotknú citlivej témy vzájomného odpúšťania si. Autor krátkych povzbudení pre rodiny sa nebráni ani konfrontácii s modernými trendmi a chúlostivými záležitosťami v rodine. Reč bude aj o obývačke a sledovaní televízie, neželanom tehotenstve, zdravotne postihnutom dieťati v rodine alebo o rozvedených katolíkoch, ktorí žijú v novom nesviatostnom manželstve...

Katechéza 1. augusta 2020

14. Poriadok vo vzťahoch

Stáva sa, že matka vydatej dcéry alebo syna sa sťažuje, že ju už nemajú radi, lebo sa viac venujú svojmu manželovi či svojej manželke. Vznikajú z toho aj nevhodné zasahovania do života ich dospelých detí. Tu si musia rodičia i mladí manželia uvedomiť, že sa stalo to, o čom hovorí Sväté písmo: „Preto muž opustí svojho otca i svoju matku a prilipne k svojej manželke, a budú jedným telom.“ (Gn 2,24) Pri svadbe je zaužívaný starobylý obrad rozlúčky a požehnania nevesty v rodičovskom dome, ktorý vyjadruje práve túto dôležitú skutočnosť, že mladý muž, žena, opúšťa svojich rodičov, aby svoj život spojil v manželstve so svojou manželkou, manželom. Túto skutočnosť si potrebujú uvedomiť tak rodičia ako aj mladí manželia. V ich živote došlo k zásadnej zmene v hierarchii vzťahov. Jediný, ktorý zostal na svojom mieste je vzťah s Bohom, ktorý má byť pre veriaceho na najvyššom, čiže prvom mieste. Druhé miesto patrilo rodičom, pokiaľ boli deti ešte nedospelé. No u manželov sa na druhé miesto dostáva ich manželský partner, na tretie miesto ich spoločné deti a až na ďalšie, teda štvrté miesto, príde vzťah k jedným a druhým rodičom. Môže to byť pre rodičov bolestné, rodičovské požehnanie sprevádzajú aj slzy rodičov, lebo nový život sa rodí v bolestiach pôrodu. Každé dieťa príde na svet tak, že sa musí narodiť a byť odrezané z pupočnej šnúry a v dospelosti sa musí osamostatniť od svojich rodičov. Toho by si mali byť rodičia vedomí už od narodenia, že ich dieťa raz dospeje a bude sa musieť osamostatniť, v čom by mu mali pomôcť zdravou výchovou. Mali by mu dávať stále viac slobody, aby sa ju naučilo zodpovedne používať, mali by mu dávať svoju dôveru a povzbudzovať ho, aby sa rozvíjalo k zrelosti.

Dnes sa stretávajú manželia ešte s iným vážnym problémom, ktorým je ich povolanie alebo profesia. Do prípravy na povolanie ekonóma, vedca, lekára, architekta, umelca a mnohých iných vkladajú enormné množstvo svojich schopností a energie. Venujú mu dlhý čas štúdia, ďalšie roky ešte aj v praxi, aby  dosiahli naozaj špičkovú úroveň. Pri tom však cítia, že im nie je dobre byť osamelým, preto si chcú založiť rodinu. V rodine však narazia na nedostatok času, keď chcú uskutočniť obe povolania naplno. Celkom úprimne majú radi svoju rodinu a rovnako aj svoje profesionálne povolanie. No deň sa nedá predĺžiť. Ešte ťažšie to majú takí manželia, ktorí obaja majú náročnú profesiu a obaja chcú byť špičkoví. Aby našli správnu rovnováhu, je dobré, keď pouvažujú nad láskou, ako základným princípom ľudského bytia. Každá vec v prírode, každá rastlina a každý živočích je Božím darom, je Bohom stvorená bytosť. Každý človek je stvorený na obraz a podobu Božiu. Všetko pochádza od Boha, a istým spôsobom má bytostné príbuzenstvo stvorenosti. A tým je dané základné bytostné príbuzenstvo všetkého stvoreného. Veľmi pekne to vyjadril svätý František z Assisi v piesni o bratovi slnku a sestre lune. Vyjadril v nej povolanie úcty a lásky k všetkému, čo je stvorené. Človek teda môže a má milovať prírodu, krásu nebeskej oblohy, pramene a rieky, moria a hory, vtáky a zvieratá, človeka a napokon aj samého Boha, darcu všetkého stvorenia.

Človek je obdarený aj schopnosťou poznávať a objavovať nové svety okolo seba aj v sebe, tvoriť vedy a umenia. Aby ich mohol čo najlepšie tvoriť, poháňa ho zvedavosť, túžby po poznaní a láska k poznaniu, láska k vede. Poháňa ho túžba po kráse a láska ku kráse, objavovať ju a aj tvoriť. Obdivuje harmóniu ľudského tela a trápi ho, keď vidí trpiaceho. Chce mu pomôcť, a preto študuje, skúma a tvorí lekárske vedy, aby pomáhal chorým. Opäť do toho vkladá svoje srdce, svoju lásku. Naozaj by nemohol byť dobrým lekárom bez lásky k chorým, bol by iba akýmsi chladným nástrojom vedy. Je prirodzené, že Boh uspôsobil ľudské srdce tak, že miluje prírodu, svoju vedu, umenie, chorých, deti a všetko do čoho vkladá svoju energiu a nadšenie. Toho všetkého je schopné ľudské srdce. No osobitne je človek schopný milovať človeka, s ktorým sa rozhoduje spojiť prúdenie svojho života. Má však iba jeden život a každý deň má k dispozícii iba dvadsaťštyri hodín. Preto je postavený pred otázku ako zladiť tieto svety lásky. Východiskom pre veriaceho človeka je láska, ktorou nás miloval Ježiš Kristus, ktorej mierou je prekročiť všetky miery. To je najvyššia láska ako povedal: „Nik nemá väčšiu lásku ako ten, kto položí život za svojich priateľov.“ (Jn 15,12) V Ježišovej láske bola aj láska k Bohu aj k prírode, ako to možno prečítať s jeho nočných modlitieb. V ňom bola láska k rodičom i k chudobným, no táto láska bola usporiadaná a takú vyžadoval aj od svojich učeníkov, o nej ako dvanásťročný poučil svojich rodičov: „Prečo ste ma hľadali? Nevedeli ste, že mám byť tam, kde ide o môjho Otca?“ (Lk 2,49) Jednoznačne stavia Boha na prvé miesto a až na druhé miesto rodičov. Neznamená to, že ich nemá rád, ale ich miluje v Bohu. To je aj pre veriacich východisko milovať všetko v Bohu a podľa Božieho poriadku, z čoho nasleduje, že manželstvo a rodina sú tým najvyšším povolaním a vzťahy v ňom sú principiálne, až tak nasleduje povolanie alebo profesia. Tu je priestor pre rozlišovanie, správne rozdeliť čas medzi rodinu a profesiu. Nemáme hotové recepty, je to úloha pre každého osobitne, no pomôckou môže byť to, že možno pracovať aj na čiastočný úväzok prípadne pracovať z domu. Možno pracovný čas kumulovať a tak vytvoriť aj väčšiu časovú kapacitu pre rodinu a deti.  Možno prijať nejakú pomoc alebo službu iných. Cestou k vyváženosti je prediskutovať v rodine spôsob organizácie denného života, možno sa aj s deťmi rozprávať o svojich vedeckých výskumoch, čo môže byť osožné pre rodičov, že sa naučia znížiť zo svojej vedeckej výšky k jednoduchému človeku a môžu sa stať popularizátormi vedy. Aj deti si môžu obľúbiť vedu a umenie, môžu lepšie chápať lásky svojich rodičov k vede a umeniu a podobne. No vždy treba mať správnu hierarchiu lásky, na prvom mieste Boh, na druhom rodina a na treťom profesia.

Osobne sa zamyslite nad tým, či ste si vo svojom manželstve správne nastavili hierarchiu hodnôt a vzťahov, či azda niektorý  váš koníček nemá priveľkú prioritu.

V rodine sa podeľte o svoje radosti, ktoré vám prináša vaša profesia, čím by ste ešte viac mohli obohatiť svoje vzťahy navzájom.

PREČÍTAJTE SI AJ:

MANŽELSKÉ KATECHÉZY: Katolícke manželstvo (1)

MANŽELSKÉ KATECHÉZY: Otvoriť sa a zotrvať v láske (2)

MANŽELSKÉ KATECHÉZY: Nežime len v súkromí (3)

MANŽELSKÉ KATECHÉZY: Keď nemáme čas na modlitbu (4)

MANŽELSKÉ KATECHÉZY: Jedno srdce a jedna duša (5)

MANŽELSKÉ KATECHÉZY: Dôležité spoločné stolovanie (6)

MANŽELSKÉ KATECHÉZY: Odpúšťanie v rodine (7)

MANŽELSKÉ KATECHÉZY: Vedieť požiadať o odpustenie (8)

MANŽELSKÉ KATECHÉZY: Ako vyťažiť z rozdielov (9)

MANŽELSKÉ KATECHÉZY: Cestovanie s Ježišom (10)

MANŽELSKÉ KATECHÉZY: Prečo sledovať televíziu spoločne (11)

MANŽELSKÉ KATECHÉZY: Kultivovať jednotu manželov (12)

MANŽELSKÉ KATECHÉZY: Dôležitý manželský bozk (13)

Podobné články

Počúvajte naživo

Aktuálny program

počasie

Počasie podľa
P. Jurčoviča

Akcia s Prodomom

Prodom - projekty domov
ponúka viac ako 880 projektov rodinných domov.

V prípade že do poznámky pri objednávke uvediete
"RADIO LUMEN"
automaticky získavate 5% zľavu na vybraný projekt domu.

Podporte vaše rádio LUMEN klub

Pre zlepšenie kvality našich stránok používame cookies. Tým, že pokračujete v prehliadaní stránok bez zmeny nastavenia vášho prehliadača súhlasíte s ich používaním. Viacej o používaní súborov cookies.