TopTip

Pápež František usmerňuje slávenie mimoriadnej formy rímskeho rítu

Pápež František usmerňuje slávenie mimoriadnej formy rímskeho rítu zdroj foto: pixabay.com

V piatok napoludnie Tlačová kancelária Svätej stolice informovala o publikovaní nového apoštolského listu pápeža Františka s latinským názvom „Traditionis custodes“ o súčasnom používaní rímskej liturgie pred jej reformou z roku 1970. Reaguje tak na zneužívanie tzv. mimoriadnej formy rímskeho rítu v západnej časti Katolíckej cirkvi, ktorú v roku 2007 svojím apoštolským listom „Summorum pontificum“ umožnil Benedikt XVI.

Používanie tohto obradu, ľudovo nazývaného aj „tridentský“, bolo v mnohých miestnych cirkevných komunitách neraz známkou vzdoru voči rímskemu biskupovi a učeniu cirkvi po II. vatikánskom koncile. Z tohto dôvodu pápež František v najnovšom dokumente zdôrazňuje, že liturgické knihy, ktoré vyhlásili svätí pápeži Pavol VI. a Ján Pavol II. v súlade s dekrétmi II. vatikánskeho koncilu, sú jediným vyjadrením „lex orandi“ rímskeho obradu.

Diecézny biskup ako moderátor, propagátor a opatrovník celého liturgického života v konkrétnej jemu zverenej miestnej cirkvi zodpovedá za reguláciu liturgických slávení vo vlastnej diecéze. Preto je v jeho výlučnej kompetencii povoliť použitie Rímskeho misálu z roku 1962 v diecéze podľa pokynov Apoštolskej stolice.

Biskupi v diecézach, v ktorých doteraz bola prítomná jedna alebo viacero skupín sláviacich liturgiu podľa misálu spred reformy v roku 1970 má podľa najnovšieho dokumentu zabezpečiť, aby tieto skupiny nevylučovali platnosť a legitimitu liturgickej reformy nariadenej II. vatikánskym koncilom a Magistériom pápežov, a zároveň určil jedno alebo viacero miest, kde sa veriaci, ktorí sa radia k týmto skupinám, mohli zhromažďovať na eucharistické slávenie. To pritom nesmie byť vo farských kostoloch a nesmú byť na tento účel ani zriaďované nové, osobitné farnosti.

Súčasne má diecézny biskup povinnosť ustanoviť na vybranom mieste dni, v ktoré sú povolené eucharistické slávenia s využitím Rímskeho misála vyhláseného sv. Jánom XXIII. v roku 1962. Pri týchto sláveniach sa čítania majú hlásať v ľudovom jazyku s použitím biblických prekladov schválených príslušnými biskupskými konferenciami. Má tiež ustanoviť kňaza, ktorý bude ako biskupský delegát zodpovedný za slávenie a pastoráciu takýchto skupín veriacich.

V už existujúcich osobitných farnostiach, ktoré boli kanonicky zriadené pre blaho veriacich sláviacich liturgiu podľa misála z roku 1962 by mal biskup primerane zhodnotiť ich skutočnú užitočnosť pre duchovný rast a rozhodnúť, či sa majú aj naďalej zachovať alebo nie. Taktiež sa má biskup postarať o to, aby sa už viac neschvaľovalo zakladanie nových skupín tohto typu. Súčasne pápež František nariadil, aby kňazi, ktorí doposiaľ slávili podľa misálu z roku 1962 a chcú tak konať i naďalej, požiadali diecézneho biskupa o povolenie pokračovať vo využívaní príslušnej fakulty, teda tohto povolenia.

K novému apoštolskému listu pripojil pápež František aj vysvetľujúcu nótu, kde objasňuje svoje pohnútky vedúce k jeho publikovaniu. Upozorňuje, že trinásť rokov po vydaní už spomínaného Benediktovho dokumentu poveril Kongregáciu pre náuku viery, aby biskupom celého sveta zaslala dotazník o jeho uplatňovaní.

Pápež píše, že „z prijatých odpovedí vyplynula situácia, ktorá ma trápi a znepokojuje, čo potvrdzuje nutnosť zasiahnuť. Pastoračný zámer mojich predchodcov (...) bol, žiaľ, často zanedbávaný. Možnosť, ponúknutá sv. Jánom Pavlom II. a ešte s väčšou vrelosťou Benediktom XVI. s úmyslom obnoviť jednotu tela cirkvi s rešpektom k rôznym liturgickým cíteniam, bola použitá na zväčšenie vzdialeností, zvýraznenie rozdielov a budovaniu kontrastov, ktoré zraňujú cirkev a hatia jej pokrok, vystavujúc ju riziku rozdelenia. (...) Mrzí ma tiež inštrumentálne využívanie misálu z roku 1962, ktoré sa čoraz viac vyznačuje rastúcim odmietaním nielen liturgickej reformy, ale aj II. vatikánskeho koncilu, s nepodloženým a neudržateľným tvrdením, že zradil Tradíciu a »skutočnú cirkev«.“ konštatoval František v sprievodnej nóte.

Podobné články

Počúvajte naživo

Aktuálny program

    Na tento deň zatiaľ nie je vytvorený programový plán.
    Na tento deň zatiaľ nie je vytvorený programový plán.
    Na tento deň zatiaľ nie je vytvorený programový plán.

počasie

Počasie podľa
P. Jurčoviča

Akcia s Prodomom

Prodom - projekty domov
ponúka viac ako 880 projektov rodinných domov.

V prípade že do poznámky pri objednávke uvediete
"RADIO LUMEN"
automaticky získavate 5% zľavu na vybraný projekt domu.

Podporte vaše rádio LUMEN klub

Pre zlepšenie kvality našich stránok používame cookies. Tým, že pokračujete v prehliadaní stránok bez zmeny nastavenia vášho prehliadača súhlasíte s ich používaním. Viacej o používaní súborov cookies.