TopTip

RODINNÉ KATECHÉZY: Spiritualita a každodenný život (13)

RODINNÉ KATECHÉZY: Spiritualita a každodenný život (13) zdroj foto: pexels.com

19. marca 2021 sa začal rok reflexie nad odkazom synody o rodine, ktorý pápež František zhrnul v posynodálnej apoštolskej exhortácii Amoris laetitia – Radosť lásky. Povzbuďte sa katechézami Ladislava Csontosa.

Rok rodiny „Amoris laetitia“ je iniciatívou pápeža Františka, ktorej cieľom je osloviť každú rodinu v celom svete prostredníctvom niekoľkých duchovných, pastoračných a kultúrnych návrhov, ktoré je možné realizovať v rámci farností, diecéz, univerzít, cirkevných hnutí a rodinných združení.

Skúsenosť pandémie zdôraznila centrálnu úlohu rodiny ako domácej cirkvi a dôležitosť komunitných väzieb medzi rodinami. Takéto väzby robia z Cirkvi autentickú „rodinu rodín“ (Amoris laetitia, 87). Rodina si zaslúži rok osláv, aby mohla byť umiestnená v centre angažovanosti a starostlivosti o ňu zo strany každej pastoračnej a cirkevnej skutočnosti.

Pri tejto príležitosti sme pre vás v spolupráci s jezuitom prof. Ladislavom Csontosom pripravili krátke úvahy o rodine a vzťahoch v jej vnútri. Ako budovať svoju rodinu? Ktoré kroky viery by sme v rodine mali robiť spoločne? Čo si myslí pápež a Cirkev o úlohe rodín v dnešnom svete? Dozviete sa to v našom vysielaní vždy v sobotu o 15:50, keď bude úvahy vo vysielaní Rádia LUMEN interpretovať Radovan Pavlík, riaditeľ PRE LUMEN, n.o. Krátke úvahy o rodine budú dostupné vždy v sobotu aj v textovej podobe na webe lumen.sk., pravidelne od 24. apríla 2021.

Katechéza 17. júla 2021

Spiritualita manželov je osobitným spôsobom zviazaná s ich každodenným prežívaním vo dvojici. Kedy vznikajú ťažkosti medzi duchovným životom a každodenným životom? Pretože niekedy je v rodinnom živote osoba Ježiša považovaná ako niekto naviac, ako dodatok, ako niekto voliteľný v rodinnom živote, zatiaľ čo by mala byť samozrejmým spoločníkom na cestách, aby si manželia navzájom rozumeli, kráčali spolu, rástli a vychovávali sa k láske. Svätý Otec František hovorí v 77. bode Amoris Laetitia: „Prirodzené manželstvo sa dá úplne pochopiť vo svetle jeho sviatostného naplnenia: len so zrakom upretým na Krista možno celkom spoznať pravdu o ľudských vzťahoch. ‚Tajomstvo človeka sa stáva naozaj jasným iba v tajomstve vteleného Slova. [...] Kristus, nový Adam, tým, že zjavuje tajomstvo Otca a jeho lásky, naplno odhaľuje človeka človeku a ukazuje mu jeho vznešené povolanie‘. Podľa kristocentrického kľúča je osobitne vhodné chápať prirodzené vlastnosti manželstva, ktoré tvoria dobro manželov, kam patrí jednota, otvorenosť pre život, vernosť a nerozlučnosť, a v rámci kresťanského manželstva aj vzájomná pomoc na ceste k plnšiemu priateľstvu s Pánom.“  Nechajme sa viesť touto úvahou prostredníctvom AL 77, ktorá hovorí: „Prirodzené manželstvo je úplne komponované vo svetle jeho sviatostného naplnenia: pravda o ľudských vzťahoch je úplne známa iba vtedy, keď sa človek upiera na Krista. Znamená to, že sviatosť manželstva pomáha ešte hlbšie pochopiť realitu jeho svadby, a to sa deje upriamením pohľadu na Krista, pretože iba on pozná pravdu o medziľudských vzťahoch. Pápež pokračuje: Iba v tajomstve vteleného slova môže záhada človeka nájsť svetlo, schopnosť pochopiť prirodzené vlastnosti manželstva . Iba Kristus je plným vysvetlením vzťahu medzi mužom a ženou, hoci sa neraz myslíme, že je mu vzdialený, zatiaľ čo jeho ľudské súradnice sú čitateľné v Ježišovej prítomnosti. Svätý Otec pripomína, že pred rodinami a uprostred nich musí vždy zaznievať prvé ohlasovanie – to, čo je najkrajšie, najväčšie, najatraktívnejšie a zároveň najpotrebnejšie. To, čo žiari v jadre evanjelia, je nádhera spásonosnej Božej lásky, ktorá sa prejavila v ukrižovanom a vzkriesenom Ježišovi Kristovi. To musí stáť v centre evanjelizačného úsilia. Toto posolstvo prvého ohlasovania treba vždy znovu rozličnými spôsobmi počúvať a stále nanovo ohlasovať počas katechézy rozličnými formami. Pripomína, že nie je nič solídnejšieho, hlbšieho, istejšieho, konzistentnejšieho a múdrejšieho, ako práve toto ohlasovanie a celá kresťanská formácia je predovšetkým prehlbovaním kerygmy – tohto prvého ohlasovania. Tajomstvo kresťanskej rodiny nemožno naplno pochopiť inak než vo svetle nekonečnej lásky Otca: tá sa prejavila v Kristovi, ktorý sa daroval až do konca a je medzi nami živý. Viera sa rodí zo stretnutia s prvotnou Božou láskou, v ktorej sa odhaľuje zmysel a dobro nášho života. Ten je osvecovaný natoľko, nakoľko vstupuje do dynamizmu, ktorý táto láska otvára; teda nakoľko sa stáva cestou a praxou smerujúcou k plnosti lásky. Svetlo viery je schopné využiť bohatstvo ľudských vzťahov, ich schopnosť udržať sa, byť vierohodnými a obohacovať spoločný život.

Tu zažína manželská spiritualita, ktorá je špecifická páve tým, že v jej strede je prítomnosť Ježiša Krista v každodennom živote rodiny. Sviatosť manželstva je veľký akt viery a lásky: svedčí o odvahe veriť v krásu stvoriteľského činu Boha a žiť tú lásku, ktorá poháňa ísť ďalej, prekračovať seba samých, ako aj samotnú rodinu. Kresťanské povolanie milovať bezvýhradne a bez miery je to, na čom sa s Kristovou milosťou zakladá aj slobodný súhlas, ktorý ustanovuje manželstvo. Zväzok lásky medzi mužom a ženou, zväzok na celý život, sa neimprovizuje, netvorí sa zo dňa na deň. Neexistuje expresné manželstvo, je potrebné pracovať na láske, je potrebné kráčať. Zväzku lásky sa muž a žena učia a tento zväzok sa obrusuje. Dovolím si povedať, že je to zväzok dômyselne, umelecky vytváraný. Urobiť z dvoch životov jeden, to je tiež takmer zázrak, zázrak slobody a srdca, ktoré sa zverilo viere. Mali by sme sa v tomto ohľade asi viac namáhať, pretože naše „citové súradnice“ sa dostali trochu do zmätku. Kto sa domáha, aby mal všetko a ihneď, sa potom aj vo všetkom vzdá – a to veľmi skoro – pri prvej ťažkosti alebo pri prvej príležitosti. Niet tu nádeje na dôveru a vernosť sebadarovania, ak prevažuje zvyk konzumovať lásku ako istý druh «integrátora» psycho-fyzickej pohody. Láska nie je toto!

Vec je jasná: manželstvu a rodine nemožno porozumieť bez odkazu na Ježiša, iba on môže predstaviť pravdu o mužovi a žene; iba On môže vytvoriť a uskutočniť naplnenie pôvodného obrazu, na ktorý bol človek stvorený ako muž a žena. On je ten, kto môže viesť k vrcholu projekt ich života vo dvojici. Mnoho manželských párov si myslí, že to dokážu sami, tým že sa budú starať o svoj dom v každodenných starostiach, bez toho aby pomysleli na Ježiša. No existuje ešte iná kvalita ich manželského života v každodenných starostiach a rozhodnutiach, ktorú vlastní iba Pán, ktorú môže dať iba on. On ich môže viesť k naplneniu celého potenciálu. Je teda logické sa pýtať: ako rozvíjať potenciál manželského páru? Poznať Ježiša, poznať jeho lásku, ktorá koná a hýbe, znamená poznať najintímnejšiu a najsilnejšiu dynamiku, ktorá sa nachádza v srdci ženícha a nevesty. Mnoho kresťanských rodín si myslí, že môžu vyrastať bez Ježiša. Amoris Laetitia  naopak pripomína, že prioritou je spojenie s Ježišom, so živým Ježišom!

Tí, ktorí sa stretávajú s Kristom a žijú s Kristom, sa napĺňajú radosťou evanjelia. Tí, ktorí sa ním nechajú zachrániť, sú oslobodení od hriechu a smútku, od vnútornej prázdnoty a izolácie. S Ježišom Kristom sa stále znovu a znovu rodí radosť. To je podstata novej evanjelizácie, ktorá je základom rodinnej spirituality. Sú to jednoduché slová, ktoré môže každý pochopiť a najmä prijať. Je to výzva pre každého v rodine aj pre rodinu celú prijať Ježiša Krista za priateľa a sprievodcu na ceste života. Toto je obohacujúce pre všetkých, je to  zdroj múdrosti pre všetky kresťanské rodiny, ktoré On premieňa na dôveryhodných svedkov Božej lásky. Tu je základ rodinnej spirituality, žiť svoj spoločný život v Ježišovi Kristovi a s Ježišom Kristom, lebo v ňom sme boli pokrstení a v ňom budeme žiť po celú večnosť, on nás už nikdy neopustí, ani v šťastí ani v nešťastí, ani v zdraví, ani v chorobe. On neopustí ani manželov, ktorí si ho zvolia a prijmú za  svojho životného spoločníka vo sviatostnom manželstve. Manželská spiritualita tak spočíva v tom, že si to manželia a rodičia uvedomujú ako atmosféru svojej rodiny, ktorú vdychujú a vydychujú.

Spoločne v rodine sa zamyslime, ako v každodennom živote prežívame Ježišovu prítomnosť. Ako žijeme v radostnej atmosfére jeho prítomnosti? Ak sa nám to nedarí, porozprávajme sa o tom, čo by sme mohli a mali zlepšiť.

PREČÍTAJTE SI AJ:

RODINNÉ KATECHÉZY: Hľadať plnosť (1)

RODINNÉ KATECHÉZY: Božie slovo, spoločník na ceste (2)

RODINNÉ KATECHÉZY: Dom postavený na skale (3)

RODINNÉ KATECHÉZY: Plodnosť života (4)

RODINNÉ KATECHÉZY: Deti budujú veľkú rodinu (5)

RODINNÉ KATECHÉZY: Krok za krokom (6)

RODINNÉ KATECHÉZY: Neustále počúvať (7)

RODINNÉ KATECHÉZY: Ťažkosti môžu byť príležitosťou (8)

RODINNÉ KATECHÉZY: Príčiny krízy (9)

RODINNÉ KATECHÉZY: Zdravá sebakritika (10)

RODINNÉ KATECHÉZY: Smerom k novým výzvam (11)

RODINNÉ KATECHÉZY: Manželstvo bez Boha? (12)

Podobné články

Počúvajte naživo

Dodajte energiu našim vysielačom
Dodajte energiu našim vysielačom
Vyzbieraných je 1170 €

Celková čiastka

6000 €

Zostávajúci čas

11 dní

Aktuálny program

počasie

Počasie podľa
P. Jurčoviča
Darujte 2% Podporte vaše rádio Chcem byť patrónom Rádia Lumen

Táto stránka používa cookies

Súbory cookie používame na zhromažďovanie a analýzu informácií o výkone a používaní stránok, na poskytovanie funkcií sociálnych médií a na vylepšenie a prispôsobenie obsahu a reklám. Viac o cookies