TopTip

Vernosť posvätnej Tradícii

Vernosť posvätnej Tradícii

Neporušená kontinuita Tradície sa uskutočňuje v liturgickom živote Cirkvi a v náukách cirkevných otcov, ktorých svedectvo o pravde sa nezakladá na ľudských spomienkach, ale na živej a neprerušenej skúsenosti so Svätým Duchom.

Stálosť tejto skúsenosti v kresťanskej komunite je ochranou našej vernosti apoštolskému učeniu, dedičstvu cirkevných otcov a učeniu Cirkvi, čo posilňuje našu nádej v prísľub budúceho veku.

Vernosť Tradícii je vernosťou novému životu v Kristovi, ktorý bol odovzdaný Svätým Duchom apoštolom a od nich biskupom, presbyterom, diakonom a všetkým veriacim.

Prvé kresťanské komunity uchovali a odovzdali apoštolské učenie; ohlasovali Božie slovo a žili podľa neho (porov. Flp 2, 6-11), pričom sa vytrvalo zúčastňovali „na učení apoštolov a na bratskom spoločenstve, na lámaní chleba a na modlitbách“ (Sk 2, 42).

Hlavne pri „lámaní chleba“ kresťania spoznávali naplnenie evanjelia a prítomnosť Krista medzi nimi (porov. Lk 24, 31). Zároveň zvestovali príchod budúceho veku. Konali tak, že hoci žili na tomto svete, už neboli „z tohto sveta“ (porov. Jn 15, 19; 17, 14).

Tieto slová možno plne aplikovať na dnešnú Cirkev, ktorá v sebe udržiava apoštolskú Tradíciu. Podľa príkladu apoštola Petra Cirkev neprestajne volá všetkých ľudí k pokániu a krstu, ktorým dostávajú dar Svätého Ducha: „Lebo to prisľúbenie patrí vám a vašim deťom i všetkým, čo sú ďaleko; všetkým, ktorých si povoláva Pán, náš Boh“ (Sk 2, 39).

Veriaci dostávajú predzvesť týchto udalostí a príchodu Božieho kráľovstva v Najsvätejšej Eucharistii, kde sa uskutočňuje stretnutie a spoločenstvo Boha a ľudstva. Toto je obsah Tradície, podľa ktorej Cirkev žila v apoštolskej dobe, žije dnes a bude žiť aj v budúcom veku.

Cirkev verí a učí:

Posvätná tradícia a Sväté písmo navzájom úzko súvisia a sú spojené. Veď obe vyvierajú z toho istého božského prameňa ... smerujú k tomu istému cieľu. Sväté písmo je totiž Božie slovo, keďže bolo napísané z vnuknutia Svätého Ducha; a posvätná Tradícia zasa Božie slovo, ktoré Kristus Pán a Svätý Duch zveril apoštolom, neporušene odovzdáva ich nástupcom, aby ho, osvietení Duchom pravdy, svojou kazateľskou činnosťou verne zachovávali, vysvetľovali a šírili.

Na základe Svätého písma Cirkev stanovuje pravdu ústnej Tradície, ktorá zasa vykladá a vysvetľuje Sväté písmo. Ústna Tradícia je vyjadrená skrze náuky cirkevných otcov, hlavne na ekumenických a miestnych konciloch. Z tohto dôvodu nás Cirkev učí, aby sme prijímali s vierou a rešpektovali Sväté písmo i ústnu Tradíciu.

Zdroj: Christ – our Pascha

Podobné články

Počúvajte naživo

Aktuálny program

počasie

Počasie podľa
P. Jurčoviča

Akcia s Prodomom

Prodom - projekty domov
ponúka viac ako 880 projektov rodinných domov.

V prípade že do poznámky pri objednávke uvediete
"RADIO LUMEN"
automaticky získavate 5% zľavu na vybraný projekt domu.

V prípade, že žijete v zahraničí napríklad projekt
Projet de maison populaire avec garage et grenier partiel.

Darujte 2% Podporte vaše rádio LUMEN klub

Pre zlepšenie kvality našich stránok používame cookies. Tým, že pokračujete v prehliadaní stránok bez zmeny nastavenia vášho prehliadača súhlasíte s ich používaním. Viacej o používaní súborov cookies.