TopTip

MANŽELSKÉ KATECHÉZY: Spoločná večerná modlitba (25)

MANŽELSKÉ KATECHÉZY: Spoločná večerná modlitba (25) zdroj foto: pexels.com

Na vlnách Rádia LUMEN vám každú sobotu prinášame úvahy pre manželov od jezuitu Ladislava Csontosa. Prijmite aj vy pozvanie nájsť si 10 minút týždenne pre svoju rodinu.

V novom cykle slovenského katolíckeho rádia dostanú priestor krátke úvahy o manželstve, rodine a vzťahoch. Ich autorom je jezuita Ladislav Csontos. „Miloš Lichner, spolubrat jezuita a prorektor pre vonkajšie vzťahy Trnavskej univerzity v Trnave, ma nahovoril urobiť krátke zamyslenie na tému manželstva a rodiny, ako určitý popularizačný výstup z nášho projektu pre rodiny,“ vysvetľuje páter Csontos.  Pri tvorbe zamyslení myslel najmä na rodiny v čase koronavírusu, ktoré potrebujú duchovnú podporu. „Verím, že tieto úvahy budú určitou ponukou duchovnej obnovy pre katolícke rodiny. Okrem načrtnutých tém sa venujem aj vzťahu k starým rodičom a vnútornému životu rodiny,“ dodáva jezuita Ladislav Csontos, ktorý pôsobí aj na Teologickej fakulte Trnavskej univerzity v Trnave.  

Na úvod je pripravených 31 zamyslení, v ktorých sa rozoberajú témy z každodenného rodinného života. Poslucháči sa okrem iného dozvedia viac o kresťanskom manželstve, ktoré nie je súkromnou záležitosťou. Viaceré vydania sa dotknú citlivej témy vzájomného odpúšťania si. Autor krátkych povzbudení pre rodiny sa nebráni ani konfrontácii s modernými trendmi a chúlostivými záležitosťami v rodine. Reč bude aj o obývačke a sledovaní televízie, neželanom tehotenstve, zdravotne postihnutom dieťati v rodine alebo o rozvedených katolíkoch, ktorí žijú v novom nesviatostnom manželstve...

Katechéza 17. októbra 2020

V mnohých rodinách sa udomácnila spoločná modlitba liturgie hodín, najmä večer, keď je už v rodine viac času. Mnohí si aj počas dňa vytvárajú čas vo všeobecnosti sa zjednotiť s modlitbou Cirkvi, ako domáca cirkev s modlitbou celej Cirkvi. Sú to predovšetkým tri časti, ktoré používajú už mnohí manželia: ranné chvály, vešpery a kompletórium. Niektorí sa modlia všetky tri, iní iba dve, no sú aj takí, čo zväčša používajú iba jednu. Ranné chvály sa slávia na začiatku dňa na pripomenutie si nového svetla vzkrieseného Krista, slnka spravodlivosti, ktoré vychádza z výsosti, keď v rodine nebýva dostatok času, modlia sa túto modlitbu cestou do práce z mobilu v hromadnej doprave alebo spoločne v aute. Vešpery sa modlia večer, keď už je ľahšie byť spolu ako celá rodina. Slávia sa ako vzdávanie vďaky za všetky dary, ktoré sme počas dňa prijali. A napokon, kompletórium je poslednou modlitbou dňa, pred nočným odpočinkom, na zakončenie dňa s Pánom s prosbou o jeho požehnanie. Štruktúra týchto modlitieb umožňuje vsunúť do prosieb vlastné prosby i poďakovania jednotlivých členov rodiny, a tak urobiť liturgickú modlitbu viac modlitbou rodiny v jej konkrétnej situácii. Kompletórium ako modlitba pred spánkom umožňuje rozvinúť tému odpustenia v tichom spytovaní svedomia prosbami o odpustenie za jednotlivé previnenia, ktorými v rodine jeden druhého urazil, s túžbou uskutočniť radu svätého Pavla. „Hnevajte sa, ale nehrešte! Slnko nech nezapadá nad vaším hnevom“ (Ef 4,26).

Počas týždňa môže byť v rodine problém venovať viac času spoločnej modlitbe, no v piatok sa ho už dá nájsť viac, väčšina predsa len v sobotu nechodí do práce, a tak si môžu dovoliť aj dlhšie pospať. Je dobré, ak si dovolia v piatok večer trochu viac sa pomodliť. Môže to byť aj plnšie prežívanie piatku ako dňa pokánia. Mnohí majú ťažkosť zdržiavať sa v piatok mäsitého pokrmu, veď sa stravujú v rozličných jedálňach mimo rodiny. Otcovia biskupi už v roku 1992 zvážili túto situáciu a pôstnu disciplínu upravili tak, že všetky piatky v roku sú dňami pokánia. Stanovili, že veriaci v tieto dni konajú pokánie niektorým z nasledujúcich spôsobov: zdržujú sa mäsitého pokrmu; vykonajú skutok nábožnosti účasťou na svätej omši alebo krížovej cesty, alebo sa pomodlia bolestný ruženec; čítajú si Sväté písmo aspoň 10 minút; vykonajú skutok lásky k blížnemu návštevou chorého s konkrétnym prejavom pomoci alebo návštevou cintorína spojenou s modlitbou za zosnulých, alebo hmotnou pomoc chudobným či viacdetným rodinám a podobne. Zrieknu sa sledovania televíznych programov (okrem správ) alebo fajčenia, alebo alkoholických nápojov, alebo vykonajú iné sebazaprenie. Preto nie je treba úzkostlivo dbať na prvú možnosť uskutočniť piatkové pokánie, keď môže v rodine nadobudnúť oveľa hodnotnejšiu podobu v podobe dlhšej spoločnej večernej modlitby.

Možno spojiť zrieknutie sa sledovania televízie v piatok večer a nahradiť ho prečítaním si úryvku zo Svätého písma a spoločne sa nad ním zamyslieť. V mnohých rodinách sa osvedčil spôsob, ktorý má určitú štruktúru. Úvodná pieseň, prípadne modlitba jedného desiatku ruženca, čítanie zo Svätého písma, chvíľka ticha na osobnú reflexiu, zhruba päť minút. Po ňom nasledujú zdieľania sa jednotlivých členov rodiny o myšlienku, vetu, ktorá ich z úryvku najviac oslovila. Nasledujú modlitby vďaky a chvály, po nich modlitby prosby, modlitby odprosenia a napokon spoločná modlitba „Otče náš“. Otec alebo matka môžu zhrnúť modlitby aj svojou improvizovanou spontánnou modlitbou. Napokon je vhodné pozdraviť sa znakom pokoja, formou srdečného objatia, každého s každým. Na záver môže byť vhodná pieseň. Po modlitbe sa neraz rozprúdi ešte voľný rozhovor. Počas pôstneho obdobia môže byť obsahom večernej modlitby rozjímanie nad zastaveniami krížovej cesty, ktorú si členovia rodiny pripravia dopredu, alebo môžu použiť nejakú predlohu. V októbri je zasa vhodné, keď sa do spoločnej modlitby zakomponuje bolestný ruženec. Vždy je však dobré, keď je vo večernej modlitbe rodiny dostatok priestoru pre osobnú modlitbu, na vyjadrenie vďaky, chvály, prosby a odpustenia.  Ak sa v piatky podarí konať v rodine spoločnú modlitbu, do ktorej sú všetci zapojení, ani vypnutý televízor nebude veľkým pokušením a možno aj v iné dni si rodina nájde aspoň zopár minút, možno štvrťhodinu, na spoločnú večernú modlitbu.

Renzo Bonetti ponúka vo svojej knihe Rodinná liturgia, Manželstvo sviatosť lásky (La liturgia dela famiglia, La coppia sacramento dell' amore) pre slávenie domácej liturgie niekoľko praktických rád:

Počúvať denne Božie slovo, aby ho človek mohol uvádzať do života vo všedných dňoch.

Spoločná modlitba, v ktorej sa prežíva jednota rodiny v Ježišovi Kristovi.

Modlitbou posväcovať jednotlivé kroky rodiny ráno, cez deň, večer.

Sláviť rodinné slávnosti v širšom rodinnom kruhu, keď sa stretávajú viacerí, majú čas sa porozprávať.

Premieňať prácu na službu lásky v spoločenstve s blížnymi a s Bohom.

Sláviť krst a pokračovať v ňom gestami úcty a lásky k dôstojnosti a hodnote každého Božieho dieťaťa.

Jednoduchšie je síce prijať nejaký hotový model rodinnej modlitby, ale lepšie je vytvoriť si vlastný. Dobré je prijať určité princípy kresťanskej modlitby a tie tvorivo rozvinúť podľa schopností a potrieb jednotlivých členov rodiny a modlitba im bude naozaj vlastná a radostná.

Osobne pouvažujte nad spôsobom pokánia vo vašej rodine, a tiež nad spôsobom spoločnej modlitby, čo by sa v nich mohlo zlepšiť.

Spoločne v rodine sa podeľte o skúsenosti zo spoločnej modlitby, v ktorej ste zažili radosť so stretnutia s Bohom a najbližšími.

PREČÍTAJTE SI AJ:

MANŽELSKÉ KATECHÉZY: Katolícke manželstvo (1)

MANŽELSKÉ KATECHÉZY: Otvoriť sa a zotrvať v láske (2)

MANŽELSKÉ KATECHÉZY: Nežime len v súkromí (3)

MANŽELSKÉ KATECHÉZY: Keď nemáme čas na modlitbu (4)

MANŽELSKÉ KATECHÉZY: Jedno srdce a jedna duša (5)

MANŽELSKÉ KATECHÉZY: Dôležité spoločné stolovanie (6)

MANŽELSKÉ KATECHÉZY: Odpúšťanie v rodine (7)

MANŽELSKÉ KATECHÉZY: Vedieť požiadať o odpustenie (8)

MANŽELSKÉ KATECHÉZY: Ako vyťažiť z rozdielov (9)

MANŽELSKÉ KATECHÉZY: Cestovanie s Ježišom (10)

MANŽELSKÉ KATECHÉZY: Prečo sledovať televíziu spoločne (11)

MANŽELSKÉ KATECHÉZY: Kultivovať jednotu manželov (12)

MANŽELSKÉ KATECHÉZY: Dôležitý manželský bozk (13)

MANŽELSKÉ KATECHÉZY: Rodina na prvom mieste (14)

MANŽELSKÉ KATECHÉZY: Sväté písmo v rodine (15)

MANŽELSKÉ KATECHÉZY: Odovzdávanie viery (16)

MANŽELSKÉ KATECHÉZY: Prítomnosť muža vo výchove (17)

MANŽELSKÉ KATECHÉZY: Povolanie ku svätosti (18)

MANŽELSKÉ KATECHÉZY: Neha (19)

MANŽELSKÉ KATECHÉZY: Boh je ako otec (20)

MANŽELSKÉ KATECHÉZY: Boh je ako matka (21)

MANŽELSKÉ KATECHÉZY: Vytvárať spoločenstvo (22)

MANŽELSKÉ KATECHÉZY: Neplánované tehotenstvo (23)

MANŽELSKÉ KATECHÉZY: Zdravotne postinuté dieťa (24)

Podobné články

Počúvajte naživo

Aktuálny program

počasie

Počasie podľa
P. Jurčoviča

Akcia s Prodomom

Prodom - projekty domov
ponúka viac ako 880 projektov rodinných domov.

V prípade že do poznámky pri objednávke uvediete
"RADIO LUMEN"
automaticky získavate 5% zľavu na vybraný projekt domu.

Podporte vaše rádio LUMEN klub

Pre zlepšenie kvality našich stránok používame cookies. Tým, že pokračujete v prehliadaní stránok bez zmeny nastavenia vášho prehliadača súhlasíte s ich používaním. Viacej o používaní súborov cookies.