TopTip

MANŽELSKÉ KATECHÉZY: Sväté písmo v rodine (15)

MANŽELSKÉ KATECHÉZY: Sväté písmo v rodine (15) zdroj foto: pexels.com

Na vlnách Rádia LUMEN vám každú sobotu prinášame úvahy pre manželov od jezuitu Ladislava Csontosa. Prijmite aj vy pozvanie nájsť si 10 minút týždenne pre svoju rodinu.

V novom cykle slovenského katolíckeho rádia dostanú priestor krátke úvahy o manželstve, rodine a vzťahoch. Ich autorom je jezuita Ladislav Csontos. „Miloš Lichner, spolubrat jezuita a prorektor pre vonkajšie vzťahy Trnavskej univerzity v Trnave, ma nahovoril urobiť krátke zamyslenie na tému manželstva a rodiny, ako určitý popularizačný výstup z nášho projektu pre rodiny,“ vysvetľuje páter Csontos.  Pri tvorbe zamyslení myslel najmä na rodiny v čase koronavírusu, ktoré potrebujú duchovnú podporu. „Verím, že tieto úvahy budú určitou ponukou duchovnej obnovy pre katolícke rodiny. Okrem načrtnutých tém sa venujem aj vzťahu k starým rodičom a vnútornému životu rodiny,“ dodáva jezuita Ladislav Csontos, ktorý pôsobí aj na Teologickej fakulte Trnavskej univerzity v Trnave.  

Na úvod je pripravených 31 zamyslení, v ktorých sa rozoberajú témy z každodenného rodinného života. Poslucháči sa okrem iného dozvedia viac o kresťanskom manželstve, ktoré nie je súkromnou záležitosťou. Viaceré vydania sa dotknú citlivej témy vzájomného odpúšťania si. Autor krátkych povzbudení pre rodiny sa nebráni ani konfrontácii s modernými trendmi a chúlostivými záležitosťami v rodine. Reč bude aj o obývačke a sledovaní televízie, neželanom tehotenstve, zdravotne postihnutom dieťati v rodine alebo o rozvedených katolíkoch, ktorí žijú v novom nesviatostnom manželstve...

Katechéza 8. augusta 2020

15. Sväté písmo v rodine

Kresťanský životný štýl si len veľmi ťažko vieme predstaviť bez vnímania Božieho slova, bez čítania a počúvania Svätého písma, veď celé kresťanské náboženstvo je zjavené a vychádza z Božej iniciatívy. Skôr ako prišlo k novozákonnému zjaveniu v Ježišovi Kristovi, bola tu celá tradícia zjaveného náboženstva v židovstve. K pochopeniu a prežívaniu kresťanskej spirituality a životného štýlu sa dostávame cez starozákonnú spiritualitu. Kresťanstvo sa zrodilo uprostred starozákonnej tradície, ktorej naplnenie sa uskutočnilo v Ježišovi Kristovi. Podobne aj prvá kresťanská generácia bola nositeľkou starozákonnej tradície a mohla vysloviť slová: „Mnoho ráz a rozličným spôsobom hovoril Boh otcom skrze prorokov. V týchto posledných dňoch prehovoril k nám v Synovi, ktorého ustanovil za dediča všetkého a skrze ktorého stvoril aj svet.“ (Hebr 1,1-2) Preto je  pre kresťanskú spiritualitu a životný štýl kresťanskej rodiny samozrejmé čerpať z jej prameňov aj v Starom zákone. Sú to dejiny konkrétnych ľudí, konkrétnych rodín, s ktorými Boh nadviazal rozhovor, povolal ich, aby svoju skúsenosť odovzdali svojim súkmeňovcom. Historická udalosť stretnutia Boha s konkrétnym človekom, rodinou, Abrahámom a Sárou, sa tak stala akýmsi referenčným bodom, ku ktorému sa vracali nasledujúce generácie.

Celá židovská a kresťanská spiritualita je založená na svedectve viery, ktoré človeka oslovilo a ten uveril. Pre kresťanov to bol Ježišov misijný príkaz „ísť do celého sveta a ohlasovať evanjelium všetkému stvoreniu“ (Mk 16,15), ktorý sa napĺňa svedectvom života. Kresťan hovorí o tom, čo osobne prežíva, nie iba naučené formuly. Život viery v rodine nie je súhrnom naučených definícií a poučiek, ale ich uvádzaním do života, že náš Pán je plný  lásky, milosrdenstva, nežnosti. Predovšetkým je plný lásky k hriešnikom. To, čo potrebujú všetci hriešnici, je nielen počuť, ale aj zakúsiť, čo je Božia láska a dobrota, ako to bolo od samého začiatku. Svet potrebuje evanjelium. Potrebuje Ježiša Krista. Nemôžeme zostať nevšímaví voči tejto potrebe, ktorá je najväčšia zo všetkých. Táto, aj keď podvedomá, ale reálna potreba sa k nám dostáva ako krik tých, ktorí sa vzdialili od viery, tých ktorí neveria, ktorí trpia stratou ľudskosti alebo prázdnotou nezmyslu, ktorí trpia neláskou, nespravodlivosťou alebo nevšímavosťou ľudí, čo zďaleka obchádzajú ich potreby a náreky.

Prvou dimenziou kresťanskej komunity je prijímanie Božieho slova, ktoré ukazuje cestu. Nadväzujúcou pastoračnou úlohou je napomáhať rodine žiť každodennosť rodinného života v duchovnom raste vo výchove detí, prípadne v ťažkostiach plodnosti. Tiež je dôležité, aby kresťanská komunita pomáhala mladým manželom osvojovať si kresťanský životný štýl, žiť v zhode s Evanjeliom. Tak ako pre celú kresťanskú komunitu „Božie slovo je i pre rodinu prameňom života a spirituality. Celá pastorácia rodiny sa musí nechať vnútorne stvárniť a členov domácej cirkvi formovať prostredníctvom modlitbového čítania Svätého písma v spoločenstve Cirkvi. Božie slovo je nielen dobrá zvesť pre súkromný život osôb, ale aj kritérium posudzovania a svetlo pre rozlišovanie rôznych výziev, s ktorými sa manželia a rodiny konfrontujú“. (AL 227) To si vyžaduje pastorálnu konverziu, ktorá ohlasovanie viery postaví na prvé miesto namiesto právnického prístupu, ktorý tým dostane nové chápanie vo viere.

Právnické chápanie nemá silu podporovať mladých manželov k rastu vo viere. Ako hovorí Amoris Laetitia: „Mladých manželov treba tiež stimulovať, aby si vytvorili vlastné zvyky, ktoré ponúkajú zdravý pocit stability a ochrany, a ktoré sa budujú s množstvom každodenných zdieľaných rituálov“ (AL 226). Cirkev s pokorou priznáva, že minulé opory spoločenského života a kultúrneho prostredia sa rozpadli a s dôverou povzbudzuje k hľadaniu adekvátnych foriem života, životného štýlu dnešného kresťana v rodine. Pravda viery, že vo sviatosti manželstva je Kristus ustavične prítomný s dvojicou manželov, že samotní manželia v sile sviatosti sprítomňujú Krista, ktorý ich miluje, ktorý sa dáva za svoju Cirkev, tak, aby jeho láska žila a bola prítomná, má byť v rodine každodenne žitá. Môžeme teda povedať, že Ježiš, Boží Syn, Ženích Cirkvi, sa modlí v manželoch ako v nich prítomný, ale je aj pravdou, že sa modlí aj za manželov ako ten, skrze ktorého prichádzajú k Otcovi a za ktorých sa ustavične prihovára Duch Svätý. Inak povedané, Kristus sa modlí v manželoch  a s manželmi, s ktorými je nerozlučne spojený. Modlitba prerušujúca čas  prvej apoštolskej komunity zachovávala hebrejský zvyk, ktorý zachovával aj Ježiš, sa skladala z troch modlitieb: ráno, napoludnie a večer, aj keď nebola neznáma i nočná modlitba. Treba však jasne povedať, že modlitba manželov nie je kláštorná forma modlitby, ale má hľadať svoje vlastné spôsoby. V sviatosti manželstva je Kristus ustavične prítomný s dvojicou manželov; samotní manželia v sile sviatosti sprítomňujú Krista, ktorý miluje, ktorý sa dáva za svoju Cirkev, tak, aby jeho láska žila a bola prítomná v nich. Životodarným prameňom Božej posily je práve Božie slovo, ktoré je súčasťou nielen všetkých liturgických slávení a vysluhovania sviatostí, ale aj prameňom kresťanskej spirituality, prameňom sily. Týmto prameňom bolo už pre starozákonný Boží ľud a je ním aj pre Boží ľud Novej a večnej zmluvy. Aj v rodinnom živote mu patrí prvoradé miesto, ako prameňu, z ktorého sa živí rodinná modlitba a spiritualita. V ňom čerpá inšpiráciu a posilu pre každodenný život.

Zamyslime sa osobne nad tým aké miesto v našom osobnom prežívaní zaujíma Sväté písmo a snažíme sa z neho čerpať každý deň.

Spoločne v rodine podeľme sa o svoju skúsenosť, keď nás oslovil nejaký text zo Svätého písma a prijali sme ho ako slovo posilňujúce náš každodenný život.

PREČÍTAJTE SI AJ:

MANŽELSKÉ KATECHÉZY: Katolícke manželstvo (1)

MANŽELSKÉ KATECHÉZY: Otvoriť sa a zotrvať v láske (2)

MANŽELSKÉ KATECHÉZY: Nežime len v súkromí (3)

MANŽELSKÉ KATECHÉZY: Keď nemáme čas na modlitbu (4)

MANŽELSKÉ KATECHÉZY: Jedno srdce a jedna duša (5)

MANŽELSKÉ KATECHÉZY: Dôležité spoločné stolovanie (6)

MANŽELSKÉ KATECHÉZY: Odpúšťanie v rodine (7)

MANŽELSKÉ KATECHÉZY: Vedieť požiadať o odpustenie (8)

MANŽELSKÉ KATECHÉZY: Ako vyťažiť z rozdielov (9)

MANŽELSKÉ KATECHÉZY: Cestovanie s Ježišom (10)

MANŽELSKÉ KATECHÉZY: Prečo sledovať televíziu spoločne (11)

MANŽELSKÉ KATECHÉZY: Kultivovať jednotu manželov (12)

MANŽELSKÉ KATECHÉZY: Dôležitý manželský bozk (13)

MANŽELSKÉ KATECHÉZY: Rodina na prvom mieste (14)

 

Podobné články

Počúvajte naživo

Aktuálny program

počasie

Počasie podľa
P. Jurčoviča

Akcia s Prodomom

Prodom - projekty domov
ponúka viac ako 880 projektov rodinných domov.

V prípade že do poznámky pri objednávke uvediete
"RADIO LUMEN"
automaticky získavate 5% zľavu na vybraný projekt domu.

Podporte vaše rádio LUMEN klub

Pre zlepšenie kvality našich stránok používame cookies. Tým, že pokračujete v prehliadaní stránok bez zmeny nastavenia vášho prehliadača súhlasíte s ich používaním. Viacej o používaní súborov cookies.