TopTip

MANŽELSKÉ KATECHÉZY: Neplánované tehotenstvo (23)

MANŽELSKÉ KATECHÉZY: Neplánované tehotenstvo (23) zdroj foto: pexels.com

Na vlnách Rádia LUMEN vám každú sobotu prinášame úvahy pre manželov od jezuitu Ladislava Csontosa. Prijmite aj vy pozvanie nájsť si 10 minút týždenne pre svoju rodinu.

V novom cykle slovenského katolíckeho rádia dostanú priestor krátke úvahy o manželstve, rodine a vzťahoch. Ich autorom je jezuita Ladislav Csontos. „Miloš Lichner, spolubrat jezuita a prorektor pre vonkajšie vzťahy Trnavskej univerzity v Trnave, ma nahovoril urobiť krátke zamyslenie na tému manželstva a rodiny, ako určitý popularizačný výstup z nášho projektu pre rodiny,“ vysvetľuje páter Csontos.  Pri tvorbe zamyslení myslel najmä na rodiny v čase koronavírusu, ktoré potrebujú duchovnú podporu. „Verím, že tieto úvahy budú určitou ponukou duchovnej obnovy pre katolícke rodiny. Okrem načrtnutých tém sa venujem aj vzťahu k starým rodičom a vnútornému životu rodiny,“ dodáva jezuita Ladislav Csontos, ktorý pôsobí aj na Teologickej fakulte Trnavskej univerzity v Trnave.  

Na úvod je pripravených 31 zamyslení, v ktorých sa rozoberajú témy z každodenného rodinného života. Poslucháči sa okrem iného dozvedia viac o kresťanskom manželstve, ktoré nie je súkromnou záležitosťou. Viaceré vydania sa dotknú citlivej témy vzájomného odpúšťania si. Autor krátkych povzbudení pre rodiny sa nebráni ani konfrontácii s modernými trendmi a chúlostivými záležitosťami v rodine. Reč bude aj o obývačke a sledovaní televízie, neželanom tehotenstve, zdravotne postihnutom dieťati v rodine alebo o rozvedených katolíkoch, ktorí žijú v novom nesviatostnom manželstve...

Katechéza 3. októbra 2020

Už tradične sa v Katolíckej cirkvi hovorí na tému pro-life. Je faktom, že problém interrupcií je jedným z najvážnejších problémov súčasného sveta, a zasahuje aj veriacich katolíkov a katolícke rodiny. Nie je spravodlivé zatracovať ženy, matky, ktoré sa zbavili klíčiaceho života interrupciou a označovať ich za krkavčie matky, veď k počatiu dieťaťa sú potrební dvaja. Na toho muža, ktorý neželané tehotenstvo spôsobil, sa hľadí s akousi väčšou zhovievavosťou. Pripomína to príbeh z Evanjelia podľa svätého Jána: » Ježiš odišiel na Olivovú horu. Ale zavčas ráno sa vrátil do chrámu a všetok ľud sa hrnul k nemu. Sadol si a učil ich. Tu zákonníci a farizeji priviedli ženu pristihnutú pri cudzoložstve, postavili ju do prostriedku a povedali mu: „Učiteľ, túto ženu pristihli priamo pri cudzoložstve. Mojžiš nám v zákone nariadil takéto ženy ukameňovať. Čo povieš ty?“ Ale to hovorili, aby ho pokúšali a mohli ho obžalovať. Ježiš sa zohol a prstom písal po zemi. Ale keď sa ho neprestávali vypytovať, vzpriamil sa a povedal im: „Kto z vás je bez hriechu, nech prvý hodí do nej kameň.“ A znovu sa zohol a písal po zemi. Ako to počuli, jeden po druhom – počnúc staršími – sa vytrácali, až zostal sám so ženou, čo stála v prostriedku. Ježiš sa vzpriamil a opýtal sa jej: „Žena, kde sú? Nik ťa neodsúdil?“ Ona odpovedala: „Nik, Pane.“ A Ježiš jej povedal: „Ani ja ťa neodsudzujem. Choď a už nehreš!“« (Jn 1,1-11) Ani naše uvažovanie o tomto pálčivom probléme nemá byť súdením a odsúdením, ale ponukou a pozvaním k obráteniu.

Aj mladým katolíkom, či manželom, sa stane, že nezvládnu svoj vzťah a neplánovane, možno aj nezodpovedne, dajú vznik novému ľudskému životu. Keď sa takáto slobodná žena vďaka mužovi, ktorý jej sľuboval lásku a od nej žiadal jej potvrdenie intímnym spolužitím, ocitne v tehotenstve, zrazu zistí, že nemá pri sebe nikoho. Ten muž, ktorý je otcom dieťaťa, zbabelo uteká pred zodpovednosťou a necháva ju osamelou. On sa začne správať ako malé dieťa pristihnuté pri klamstve. Zbavuje sa viny spoluzodpovednosti za klíčiaci život, veď on chcel iba dôkaz lásky a prejav nežnosti, no dieťa to je jej problém, mala sa zariadiť, aby sa to nestalo. Práve v tom, ktorý jej mal byť najbližší a najväčšou oporou sa sklame. Možno sa pokúsi nájsť porozumenie u svojich rodičov, kde ho aj neraz nájde, no sú časté situácie, keď nevie ani o hniezdach záchrany pre takéto deti. Zdá sa jej, že jediné východisko je hľadať pomoc a oporu v ponuke interrupčného zákona, ktorý jej umožňuje legitímne sa zbaviť problému.

Žiaľ, stáva sa to aj manželkám pri treťom či štvrtom tehotenstve, keď ich sám manžel, ktorý sa zaviazal byť ich oporou v šťastí i nešťastí, vystavuje tlaku odmietania ďalšieho prírastku v rodine, nútiac ju k potratu. Miesto toho, aby manžel pri nej stál a posilnil ju ako jej opravdivá opora povediac neboj sa drahá, spolu to zvládneme, ja som pri tebe a to dieťa budeme mať tak isto radi ako keby sme si ho boli výslovne želali a plánovali. Svoj postoj však vyjadrí aj neverbálnou komunikáciou objatia a bozku a obnovenou pozornosťou a rozvojom vlastnej empatie a nehy. Môže to byť šanca pre rast vzájomnej lásky, no i krízy a konfliktov. Veľa záleží práve od muža, otca dieťaťa, či sa ono narodí. Ak sa manželka cíti opustená aj od toho, ktorý jej mal byť oporou, veď jej sľúbil, že ju neopustí ani v šťastí, ani v nešťastí, je vrcholne sklamaná. Aj keď sa vzťah medzi manželmi časom nejako upraví, zostane jej nezahojená rana a ako hovoria psychiatri, objaví sa postaborčný syndróm, opäť je sama so svojím problémom. Nemá človeka, ktorý by stál pri nej a bol jej oporou. Tu je východiskom práve zmierenie s Bohom vo sviatosti zmierenia. Podobne ako onú ženu z Jánovho evanjelia Ježiš neodsúdil, ani ju neodsúdi. Ježiš povedal tým, čo ho posudzovali pre jeho postoj k hriešnikom: „Lekára nepotrebujú zdraví, ale chorí. Choďte a naučte sa, čo to znamená: »Milosrdenstvo chcem, a nie obetu.« Neprišiel som volať spravodlivých, ale hriešnikov.“ (Mt 9,12-13) A na inom mieste „Lebo Syn človeka prišiel hľadať a zachrániť, čo sa stratilo“ (Lk 19,10).

Žiaľ, mnohí sa cítia byť osamelí vo svojich námahách zachovať jednotu vlastnej rodiny, najmä ženy a matky, cítia potrebu zachytiť ohlasovanie, že sa môžu oprieť o toľkých bratov a sestry, ktorých majú vo farskom spoločenstve, ako i skutočnosť, že sú vždy a navždy deťmi Najvyššieho. Je to pozvanie ku konverzii mužov a otcov, aby si viac uvedomili zodpovednosť za svoje rodiny, že ich poslaním je niečo oveľa viac, ako dobre zarobiť a finančne zabezpečiť rodinu, veď na tom sa v súčasnosti rovnako podieľajú aj matky. Ich poslaním je tiež prijatie detí, ktoré je šancou prehĺbenia vzájomného vzťahu utužením puta lásky. Je dobré pri uvažovaní na tak dôležitú tému, ako sú interrupcie, znova počuť Ježišovu výzvu tým, ktorí chceli kameňovať  ženu pristihnutú priamo pri cudzoložstve: „Kto z vás je bez hriechu, nech prvý hodí do nej kameň.“

Pre pochopenie problémov človeka, manželstva a rodiny tak siahame do kresťanskej tradície, ktorá rozpracováva biblický výrok Boha: „Nie je dobre byť človeku samému. Urobím mu pomoc, ktorá mu bude podobná.“ (Gn 2,18). Človek, ktorý vyšiel z Božích rúk, nevyšiel hneď ako plnohodnotná bytosť, potreboval pomoc, preto mu stvoril ženu, ktorá ho sprevádza a je mu primeranou partnerkou. Z toho vyplýva, že povolaním človeka nie je samota, ale spoločenstvo. Každý človek má potrebu druhého, má potrebu, aby ho ten druhý doplnil. Nemôže žiť sám. Najmä v čase, keď žena zistí, že v nej klíči nový život je jedna z tých dôležitých chvíľ, keď nie je dobre byť človeku samotnému. Ona poukazuje na celok života, v ktorom nie je dobre byť človeku samotnému.

Pouvažujme celkom osobne nad osamelosťou v našom vlastnom živote, kedy sme ju najviac cítili a kto nám v nej pomohol.

Spoločne v rodine sa podeľme o skúsenosť osamelosti a silu, ktorá nám ju premohla prekonať a pomodlime sa za tých, ktorí trpia osamelosťou, ktorá ich privádza k nešťastným rozhodnutiam.

PREČÍTAJTE SI AJ:

MANŽELSKÉ KATECHÉZY: Katolícke manželstvo (1)

MANŽELSKÉ KATECHÉZY: Otvoriť sa a zotrvať v láske (2)

MANŽELSKÉ KATECHÉZY: Nežime len v súkromí (3)

MANŽELSKÉ KATECHÉZY: Keď nemáme čas na modlitbu (4)

MANŽELSKÉ KATECHÉZY: Jedno srdce a jedna duša (5)

MANŽELSKÉ KATECHÉZY: Dôležité spoločné stolovanie (6)

MANŽELSKÉ KATECHÉZY: Odpúšťanie v rodine (7)

MANŽELSKÉ KATECHÉZY: Vedieť požiadať o odpustenie (8)

MANŽELSKÉ KATECHÉZY: Ako vyťažiť z rozdielov (9)

MANŽELSKÉ KATECHÉZY: Cestovanie s Ježišom (10)

MANŽELSKÉ KATECHÉZY: Prečo sledovať televíziu spoločne (11)

MANŽELSKÉ KATECHÉZY: Kultivovať jednotu manželov (12)

MANŽELSKÉ KATECHÉZY: Dôležitý manželský bozk (13)

MANŽELSKÉ KATECHÉZY: Rodina na prvom mieste (14)

MANŽELSKÉ KATECHÉZY: Sväté písmo v rodine (15)

MANŽELSKÉ KATECHÉZY: Odovzdávanie viery (16)

MANŽELSKÉ KATECHÉZY: Prítomnosť muža vo výchove (17)

MANŽELSKÉ KATECHÉZY: Povolanie ku svätosti (18)

MANŽELSKÉ KATECHÉZY: Neha (19)

MANŽELSKÉ KATECHÉZY: Boh je ako otec (20)

MANŽELSKÉ KATECHÉZY: Boh je ako matka (21)

MANŽELSKÉ KATECHÉZY: Vytvárať spoločenstvo (22)

Podobné články

Počúvajte naživo

Aktuálny program

počasie

Počasie podľa
P. Jurčoviča

Akcia s Prodomom

Prodom - projekty domov
ponúka viac ako 880 projektov rodinných domov.

V prípade že do poznámky pri objednávke uvediete
"RADIO LUMEN"
automaticky získavate 5% zľavu na vybraný projekt domu.

Vaše úmysly 04.07.2022

  • O Božiu pomoc pre kňazov vo farnosti Topoľčany. (Henrieta)
Podporte vaše rádio LUMEN klub

Pre zlepšenie kvality našich stránok používame cookies. Tým, že pokračujete v prehliadaní stránok bez zmeny nastavenia vášho prehliadača súhlasíte s ich používaním. Viacej o používaní súborov cookies.