TopTip

MANŽELSKÉ KATECHÉZY: Obnova manželského vzťahu (30)

MANŽELSKÉ KATECHÉZY: Obnova manželského vzťahu (30) zdroj foto: pexels.com

Na vlnách Rádia LUMEN vám každú sobotu prinášame úvahy pre manželov od jezuitu Ladislava Csontosa. Prijmite aj vy pozvanie nájsť si 10 minút týždenne pre svoju rodinu.

V novom cykle slovenského katolíckeho rádia dostanú priestor krátke úvahy o manželstve, rodine a vzťahoch. Ich autorom je jezuita Ladislav Csontos. „Miloš Lichner, spolubrat jezuita a prorektor pre vonkajšie vzťahy Trnavskej univerzity v Trnave, ma nahovoril urobiť krátke zamyslenie na tému manželstva a rodiny, ako určitý popularizačný výstup z nášho projektu pre rodiny,“ vysvetľuje páter Csontos.  Pri tvorbe zamyslení myslel najmä na rodiny v čase koronavírusu, ktoré potrebujú duchovnú podporu. „Verím, že tieto úvahy budú určitou ponukou duchovnej obnovy pre katolícke rodiny. Okrem načrtnutých tém sa venujem aj vzťahu k starým rodičom a vnútornému životu rodiny,“ dodáva jezuita Ladislav Csontos, ktorý pôsobí aj na Teologickej fakulte Trnavskej univerzity v Trnave.  

Na úvod je pripravených 31 zamyslení, v ktorých sa rozoberajú témy z každodenného rodinného života. Poslucháči sa okrem iného dozvedia viac o kresťanskom manželstve, ktoré nie je súkromnou záležitosťou. Viaceré vydania sa dotknú citlivej témy vzájomného odpúšťania si. Autor krátkych povzbudení pre rodiny sa nebráni ani konfrontácii s modernými trendmi a chúlostivými záležitosťami v rodine. Reč bude aj o obývačke a sledovaní televízie, neželanom tehotenstve, zdravotne postihnutom dieťati v rodine alebo o rozvedených katolíkoch, ktorí žijú v novom nesviatostnom manželstve...

Katechéza 21. novembra 2020

V kresťanskom živote vo všeobecnosti badáme po dlhšom čase úprimnej snahy o intenzívny život viery stav určitého zvlažnenia, alebo upadnutia do stereotypu. Typický je prípad konvertitu, ktorý uveril a rozhodol sa radikálne nasledovať Ježiša Krista, predtým prijal sviatosť zmierenia ledva raz do roka, teraz sa spovedá každý mesiac a prijíma eucharistiu vždy, keď je na svätej omši a je v stave posväcujúcej milosti. Na tom mu záleží, a tak sa vyhýba páchaniu smrteľných hriechov. Svoj kresťanský život sa rozhodol sýtiť aj čítaním Svätého písma, aspoň jednu kapitolu denne a k tomu desať pätnásť minút na meditáciu. Samozrejmosťou sa mu stala ranná a večerná modlitba so spytovaním svedomia. Raz do týždňa sa zúčastňuje na stretnutí kresťanského spoločenstva, zapája sa do farských a dobrovoľníckych aktivít. Pri tom však zisťuje, že od jednej svätej spovede k druhej nerobí nejaký veľký pokrok, že akosi stagnuje. Predtým, keď prijal sviatosť zmierenia, to bol významný krok dopredu, teraz akoby už upadol do akéhosi stereotypu. Do takéhoto stavu sa dostáva horlivý kresťan vo svojom úsilí o osobnú svätosť. Je to určitá kríza únavy a zovšednenia, ktorú poznajú kňazi i rehoľníci aj katolícki manželia.

Táto situácia je výzvou urobiť niečo viac, napríklad vykonať si duchové cvičenia, vykonať si púť, zúčastniť sa na stretnutí mládeže alebo rodín. Využiť príležitosť osobne načerpať, stretnúť sa s inými, vidieť, že problémy patria aj k ich životu a povzbudiť sa. Manželia si môžu vykonať jednotlivo duchovné cvičenia, no osobitne vhodné sú programy, ktoré sú zamerané na obnovu a prehĺbenie ich vzájomného vzťahu.

Jednou z možností sú originálne manželské rekolekcie, ktoré sú určené pre manželské páry (muž + žena) a zvyčajne trvajú jeden víkend (so začiatkom v piatok 17:30 a ukončením v  nedeľu popoludní). Sú zamerané na obnovu a budovanie dobrých vzťahov medzi manželmi. Sú vhodné pre manželov, ktorí hľadajú prehĺbenie svojho vzájomného vzťahu, nový rozmer vzájomného dialógu, upevnenie jednoty svojej rodiny, hodnotnejší spoločný vzťah k Bohu, ochotu stať sa otvorenou rodinou. Originálne manželské rekolekcie sú jednou z nových výborných foriem duchovných cvičení pre manželské páry, špeciálne zameraných na vytváranie a prehlbovanie jednoty a lásky manželov a rodiny.  Cieľom Originálnych manželských rekolekcií je upevniť manželské puto, napomáhať lepšiemu a hlbšiemu vzájomnému porozumeniu muža a ženy a prehĺbiť sviatostný rozmer ich zväzku. Tento zámer sa spĺňa tým, že sa manželským párom navrhuje taká forma dialógu, ktorá na jednej strane umožňuje mužovi a žene hlbšie sa spoznať, a na druhej strane – v prípade konfliktu – umožňuje vyhnúť sa jeho prehĺbeniu a riešiť nedorozumenia medzi manželmi.
Program Originálnych manželských rekolekcií tvorí cyklus tém od spoznania seba cez posúdenie vzťahu muža a ženy, vzťahu k Bohu, až po úvahy o otvorení sa manželského páru potrebám iných ľudí. Sú vhodné pre všetky manželské páry bez ohľadu na dĺžku trvania ich manželstva, vzdelanie, vek zamestnanie.

Iný spôsob prehĺbenia manželského vzťahu poskytujú manželské stretnutia, ktorých hlavným programom je letný kurz „Manželské stretnutia" organizovaný počas letných prázdnin ako týždenné sústredenie oboch manželov a, ak chcú, aj ich detí. Hlavným poslaním letného kurzu je ozdravenie a upevnenie manželských vzťahov a hľadanie spoločnej cesty. Manželia na kurze absolvujú prednášky na 11 tém a po každej prednáške je práca v skupinke (3 alebo 4 manželské páry), kde sa riešia rôzne modelové situácie v praktickom spolužití manželov. Počas účasti rodičov na prednáške a v skupinke majú ich deti rekreačný program. V čase mimo prednášok a skupiniek sú deti s rodičmi. Prednášky sú na témy: Krízy v manželstve a ničitelia lásky; Kresťanské manželstvo, priority, druhy lásky; Zdravé sebavedomie; Odpustenie; Rozdiely medzi mužom a ženou; Základy komunikácie; Vedenie dialógu manželov; Naplňovanie potrieb manželov; Vyjadrovanie pocitov manželov; Pozornosti; Sexualita. Jednotlivé témy prednášajú manželské páry, ktoré sú teoreticky pripravené a svojimi konkrétnymi skúsenosťami demonštrujú prednášanú problematiku.
Prácu v skupinkách po prednáške koordinuje vedúci pár skupinky. Sú to manželia, ktorí viackrát absolvovali letný kurz a prešli osobitným kurzom pre prípravu vedúcich párov skupinky, ktorý tiež organizuje naše združenie Manželské stretnutia. Ak si manželia privedú na kurz deti, je pre ne zabezpečená rekreácia. Sú rozdelené do menších skupiniek. Každá skupinka má vlastného animátora, ktorý zabezpečuje dozor a organizuje rôznu športovú, turistickú a vzdelávaciu činnosť. Ku kojencom je zabezpečený jeden animátor na jedného kojenca. Na kurze je prítomný aj kňaz, psychológ a lekár. Pre účastníkov letného kurzu je k dispozícii ešte jesenná a jarná obnova, ktorá trvá jeden víkend.

Dlhoročná skúsenosť oboch programov dosvedčuje, že do prehĺbenia vzťahov manželstve sa oplatí investovať čas. Vzťah nadobudne novú dynamiku a prekoná naučené stereotypy a otvorí sa pre ďalší rast. Postupne manželia pochopia, že miera Kristovej lásky, byť bez každej miery, alebo denne rásť nie je utópia alebo prázdne slovo. Práve každodenné prežívanie lásky v prejavoch nežnosti a vzájomnej pomoci je prostriedkom, ktorým sa láska vteľuje a každodenne rastie. Manželia objavujú novú dimenziu lásky, ktorou je vernosť a vytrvalosť. Vernosť, ktorá sa udržuje jednoduchými každodennými činnosťami, ako to prežívala Svätá rodina vo svojich všedných i sviatočných dňoch. V každodennom objatí, úsmeve, pochvale, poďakovaní, spoločnej modlitbe i v odpustení.

Osobne sa zamyslite nad krízami svojej viery a vzťahov s najbližšími a spomeňte si, čo vám v nich najviac pomohlo.

Porozprávajte sa v rodine o svojich skúsenostiach, ktoré pomáhajú prekonávať krízy vo vašich vzťahoch, možno sa rozhodnete pre manželské stretnutia alebo originálne manželské rekolekcie.

PREČÍTAJTE SI AJ:

MANŽELSKÉ KATECHÉZY: Katolícke manželstvo (1)

MANŽELSKÉ KATECHÉZY: Otvoriť sa a zotrvať v láske (2)

MANŽELSKÉ KATECHÉZY: Nežime len v súkromí (3)

MANŽELSKÉ KATECHÉZY: Keď nemáme čas na modlitbu (4)

MANŽELSKÉ KATECHÉZY: Jedno srdce a jedna duša (5)

MANŽELSKÉ KATECHÉZY: Dôležité spoločné stolovanie (6)

MANŽELSKÉ KATECHÉZY: Odpúšťanie v rodine (7)

MANŽELSKÉ KATECHÉZY: Vedieť požiadať o odpustenie (8)

MANŽELSKÉ KATECHÉZY: Ako vyťažiť z rozdielov (9)

MANŽELSKÉ KATECHÉZY: Cestovanie s Ježišom (10)

MANŽELSKÉ KATECHÉZY: Prečo sledovať televíziu spoločne (11)

MANŽELSKÉ KATECHÉZY: Kultivovať jednotu manželov (12)

MANŽELSKÉ KATECHÉZY: Dôležitý manželský bozk (13)

MANŽELSKÉ KATECHÉZY: Rodina na prvom mieste (14)

MANŽELSKÉ KATECHÉZY: Sväté písmo v rodine (15)

MANŽELSKÉ KATECHÉZY: Odovzdávanie viery (16)

MANŽELSKÉ KATECHÉZY: Prítomnosť muža vo výchove (17)

MANŽELSKÉ KATECHÉZY: Povolanie ku svätosti (18)

MANŽELSKÉ KATECHÉZY: Neha (19)

MANŽELSKÉ KATECHÉZY: Boh je ako otec (20)

MANŽELSKÉ KATECHÉZY: Boh je ako matka (21)

MANŽELSKÉ KATECHÉZY: Vytvárať spoločenstvo (22)

MANŽELSKÉ KATECHÉZY: Neplánované tehotenstvo (23)

MANŽELSKÉ KATECHÉZY: Zdravotne postinuté dieťa (24)

MANŽELSKÉ KATECHÉZY: Spoločná večerná modlitba (25)

MANŽELSKÉ KATECHÉZY: Rozvedení v novom manželstve (26)

MANŽELSKÉ KATECHÉZY: Starí rodičia (27)

MANŽELSKÉ KATECHÉZY: Viera v židovskej rodine (28)

MANŽELSKÉ KATECHÉZY: Kto chce ísť za mnou - kríž (29)

Podobné články

Počúvajte naživo

Aktuálny program

počasie

Počasie podľa
P. Jurčoviča

Akcia s Prodomom

Prodom - projekty domov
ponúka viac ako 880 projektov rodinných domov.

V prípade že do poznámky pri objednávke uvediete
"RADIO LUMEN"
automaticky získavate 5% zľavu na vybraný projekt domu.

Podporte vaše rádio LUMEN klub

Pre zlepšenie kvality našich stránok používame cookies. Tým, že pokračujete v prehliadaní stránok bez zmeny nastavenia vášho prehliadača súhlasíte s ich používaním. Viacej o používaní súborov cookies.