TopTip

MANŽELSKÉ KATECHÉZY: Starí rodičia (27)

MANŽELSKÉ KATECHÉZY: Starí rodičia (27) zdroj foto: pexels.com

Na vlnách Rádia LUMEN vám každú sobotu prinášame úvahy pre manželov od jezuitu Ladislava Csontosa. Prijmite aj vy pozvanie nájsť si 10 minút týždenne pre svoju rodinu.

V novom cykle slovenského katolíckeho rádia dostanú priestor krátke úvahy o manželstve, rodine a vzťahoch. Ich autorom je jezuita Ladislav Csontos. „Miloš Lichner, spolubrat jezuita a prorektor pre vonkajšie vzťahy Trnavskej univerzity v Trnave, ma nahovoril urobiť krátke zamyslenie na tému manželstva a rodiny, ako určitý popularizačný výstup z nášho projektu pre rodiny,“ vysvetľuje páter Csontos.  Pri tvorbe zamyslení myslel najmä na rodiny v čase koronavírusu, ktoré potrebujú duchovnú podporu. „Verím, že tieto úvahy budú určitou ponukou duchovnej obnovy pre katolícke rodiny. Okrem načrtnutých tém sa venujem aj vzťahu k starým rodičom a vnútornému životu rodiny,“ dodáva jezuita Ladislav Csontos, ktorý pôsobí aj na Teologickej fakulte Trnavskej univerzity v Trnave.  

Na úvod je pripravených 31 zamyslení, v ktorých sa rozoberajú témy z každodenného rodinného života. Poslucháči sa okrem iného dozvedia viac o kresťanskom manželstve, ktoré nie je súkromnou záležitosťou. Viaceré vydania sa dotknú citlivej témy vzájomného odpúšťania si. Autor krátkych povzbudení pre rodiny sa nebráni ani konfrontácii s modernými trendmi a chúlostivými záležitosťami v rodine. Reč bude aj o obývačke a sledovaní televízie, neželanom tehotenstve, zdravotne postihnutom dieťati v rodine alebo o rozvedených katolíkoch, ktorí žijú v novom nesviatostnom manželstve...

Katechéza 31. októbra 2020

V súčasnosti patrí medzi vážne problémy spoločnosti starnutie populácie a konfrontácia so zabehaným konzumným spôsobom života, ktorý uprednostňuje záujmy jednotlivca pred záujmami spoločenstva. Poukazujú na to aj výskumy medzigeneračných vzťahov medzi starými rodičmi a vnúčatami, ktoré odhaľujú  istú rozporuplnosť medzi: „byť k dispozícii a deliť sa o skúsenosť“. Seniori čakajú pozvanie od mladých,  aby boli zapojení do výchovy a pomoci s deťmi. Radi by trávili voľný čas s vnúčatami,  ale zároveň chcú mať priestor pre seba, svoje aktivity. Sú k dispozícii pre mladších a svoje vnúčatá iba v čase, ktorý si sami určia alebo vyberú. Prináša to isté obmedzenie do možností, ako a kedy  možno so starým rodičom počítať v rámci pomoci. Neraz práve vtedy, keď to mladí najviac potrebujú, starí rodičia uprednostnia svoje programy. V seniorskom veku už svoju produktivitu  nemožno merať fyzickou silou, ale môžu byť rovnako prínosom pre rodinu, vzťahy či sociálne okolie svojimi skúsenosťami a prítomnosťou. Rodina je pre vnúčatá školou medziľudských vzťahov. Na začiatku nášho života nás utvárajú hlavne ľudia, ktorí sú v našej blízkosti. Dieťa vidí, ako sa majú dospelí v rodine radi, vníma vzťahy a atmosféru medzi jednotlivými členmi rodiny. Vidí, ako sa vedia dohodnúť, dorozumieť, zladiť svoje osobné želania a možnosti so želaním a možnosťami iných. V každodennom spolunažívaní svojich blízkych prijíma svoj budúci model správania sa. Vďaka prítomnosti starých rodičov či prarodičov sú mýty o umieraní a smrti človeka odtabuizované. Dieťa poznáva, že starší človek niekedy zoslabne, potrebuje pomoc, prípadne aj odbornú starostlivosť. Staršia generácia odovzdáva skúsenosti, pomáha mladšiemu, aby sa zakorenil, a tak mohol rásť. Starší ľudia sú učiteľmi životnej múdrosti. Majú veľa skúseností, vedia z nich urobiť poučenia a odovzdať ich iným. Počúvať staršieho človeka môže byť zaujímavejšie ako čítať knihy. To však predpokladá, že si mladý človek dokáže nájsť čas a  má záujem počúvať starších ľudí a zhovárať sa s nimi. Podobne, aj starší človek si nájde čas pre mladšieho a dokáže sa mu prispôsobiť. Osobitne významné je svedectvo starých rodičov pri odovzdávaní viery. Pripomína to svätý Pavol apoštol svojmu učeníkovi Timotejovi. „Spomínam si na tvoju úprimnú vieru, akú mala už tvoja stará matka Loida a tvoja matka Eunika, a som presvedčený, že aj ty.“ (2 Tim 1,5) 
Dnes v mnohých prípadoch sú to práve staré matky, ktoré majú kľúčové postavenie pri odovzdávaní viery. Starí rodičia sa často usilujú o náboženské formovanie svojich vnúčat, neraz viac ako samotní rodičia, ktorí zľahostajneli vo viere. Býva to problém, ak tieto snahy starých rodičov, najmä starých matiek, ich vlastné deti nepodporujú, čo sa tiež stáva. Staré matky bývajú dobrým príkladom praktického života viery a okrem toho dokážu dať vnukom ich veku primerané odpovede na otázky zmyslu života a náboženstva. Musia si však dávať pozor, aby mladým nevnucovali svoje predstavy o výchove a odovzdávaní viery. V súčasnosti je spoločná domácnosť viacerých generácií veľmi zriedkavá, hoci by sa niekedy aj navzájom potrebovali. Ideál mnohých rodín je intimita s odstupom, avšak pre vnúčatá tento model predstavuje nevýhodu, s chýbajúcim prirodzeným kontaktom dochádza aj k odcudzeniu.
Starí rodičia môžu byť veľkou pomocou v odovzdávaní skúseností, no žiaľ priveľa času trávia s vnúčatami pozeraním televízie alebo videa. Spoločná práca, ako napríklad pečenie, varenie a starostlivosť o záhradu a dom prinášajú veľa podnetov k rozvoju vzťahu. Výskumy ukazujú, že starí rodičia, pre ktorých je dôležité mať vybudované dobré vzťahy s vnúčatami, sa s nimi stretávajú oveľa častejšie ako tí starí rodičia, ktorí pokladajú dobré vzťahy s vnúčatami aj za dôležité aj za nedôležité a teda sa v tejto záležitosti nevedia rozhodnúť. Oveľa viac sú podporou pre vnúčatá starí rodičia, ktorí sa  vo svojom voľnom čase vzdelávajú ako tí, ktorí sa vo svojom voľnom čase nevzdelávajú. Starí rodičia, ktorí majú záľubu v cestovaní, svoje vnúčatá podporujú intenzívnejšie ako seniori nemajúci záľubu v cestovaní. Intenzívnejšej podpory sa dostáva vnúčatám od starých rodičov, ktorí chodia do prírody, napr. na prechádzky, na turistiku ako od tých, ktorí nechodia do prírody, ani na prechádzky, ani na turistiku a neberú so sebou aj vnúčatá. Starí rodičia, ktorí sa starajú o byt alebo dom a vykonávajú domáce práce, oveľa intenzívnejšie podporujú vnúčatá v porovnaní s tými, ktorí sa takto o svoj dom alebo byt nestarajú a nevykonávajú žiadne domáce.  Podobne to platí aj o prax modlitby, účasti na svätej omši, náboženskom vzdelávaní, vnúčatá preberajú od starých rodičov a osobitne od starej matky určitý životný štýl. 
Výchova a odovzdávanie viery, ktoré realizujú staré matky sa neuskutočňuje slovami a napomínaniami, ktoré mávajú často opačný účinok, aký si želali, ale príkladom ich života. Najdôležitejšie je to, čo vnúčatá vidia, čo sa komunikuje neverbálnou komunikáciou, čo môžu vnuci vidieť a cítiť, ako atmosféru vzťahov medzi starými rodičmi. Viera sa neodovzdáva učením sa nových modlitieb, ale svedectvom života podľa viery, v ktorom má osobitné miesto odpustenie. Práve seniorský vek býva obohatený životnou skúsenosťou, že odpustenie posúva vzťahy dopredu, že je obohatením pre toho, kto odpustil možno viac ako pre toho, komu bolo odpustené. Odpúšťajúci získava väčšiu slobodu pre lásky, ktorá si nekladie podmienky. Lásku, ktorá jednoducho miluje druhého takého, aká je. Najmä staršie vnúčatá veľmi dobre odhalia chyby svojich starých rodičov. Ich vzťah niekedy zaškrípe, no zároveň vidia, že konflikt zvládajú a ich láska je vytrvalá. Vidia a zažívajú, že: „Láska je trpezlivá, láska je dobrotivá; nezávidí, nevypína sa, nevystatuje sa, nie je nehanebná, nie je sebecká, nerozčuľuje sa, nemyslí na zlé, neteší sa z neprávosti, ale raduje sa z pravdy. Všetko znáša, všetko verí, všetko dúfa, všetko vydrží.“ (1 Kor 13,4-7)
Zamyslime sa nad svojou skúsenosťou so svojimi starými rodičmi, v čom nám dali dobrý príklad, ktorý by sme mohli nasledovať.
Spoločne v rodine sa podeľme o svoje skúsenosti so starými rodičmi, ktoré nás obohatili a aj po rokoch si na ne dobre spomíname.

PREČÍTAJTE SI AJ:

MANŽELSKÉ KATECHÉZY: Katolícke manželstvo (1)

MANŽELSKÉ KATECHÉZY: Otvoriť sa a zotrvať v láske (2)

MANŽELSKÉ KATECHÉZY: Nežime len v súkromí (3)

MANŽELSKÉ KATECHÉZY: Keď nemáme čas na modlitbu (4)

MANŽELSKÉ KATECHÉZY: Jedno srdce a jedna duša (5)

MANŽELSKÉ KATECHÉZY: Dôležité spoločné stolovanie (6)

MANŽELSKÉ KATECHÉZY: Odpúšťanie v rodine (7)

MANŽELSKÉ KATECHÉZY: Vedieť požiadať o odpustenie (8)

MANŽELSKÉ KATECHÉZY: Ako vyťažiť z rozdielov (9)

MANŽELSKÉ KATECHÉZY: Cestovanie s Ježišom (10)

MANŽELSKÉ KATECHÉZY: Prečo sledovať televíziu spoločne (11)

MANŽELSKÉ KATECHÉZY: Kultivovať jednotu manželov (12)

MANŽELSKÉ KATECHÉZY: Dôležitý manželský bozk (13)

MANŽELSKÉ KATECHÉZY: Rodina na prvom mieste (14)

MANŽELSKÉ KATECHÉZY: Sväté písmo v rodine (15)

MANŽELSKÉ KATECHÉZY: Odovzdávanie viery (16)

MANŽELSKÉ KATECHÉZY: Prítomnosť muža vo výchove (17)

MANŽELSKÉ KATECHÉZY: Povolanie ku svätosti (18)

MANŽELSKÉ KATECHÉZY: Neha (19)

MANŽELSKÉ KATECHÉZY: Boh je ako otec (20)

MANŽELSKÉ KATECHÉZY: Boh je ako matka (21)

MANŽELSKÉ KATECHÉZY: Vytvárať spoločenstvo (22)

MANŽELSKÉ KATECHÉZY: Neplánované tehotenstvo (23)

MANŽELSKÉ KATECHÉZY: Zdravotne postinuté dieťa (24)

MANŽELSKÉ KATECHÉZY: Spoločná večerná modlitba (25)

MANŽELSKÉ KATECHÉZY: Rozvedení v novom manželstve (26)

Podobné články

Počúvajte naživo

Aktuálny program

počasie

Počasie podľa
P. Jurčoviča

Akcia s Prodomom

Prodom - projekty domov
ponúka viac ako 880 projektov rodinných domov.

V prípade že do poznámky pri objednávke uvediete
"RADIO LUMEN"
automaticky získavate 5% zľavu na vybraný projekt domu.

Podporte vaše rádio LUMEN klub

Pre zlepšenie kvality našich stránok používame cookies. Tým, že pokračujete v prehliadaní stránok bez zmeny nastavenia vášho prehliadača súhlasíte s ich používaním. Viacej o používaní súborov cookies.