TopTip

MANŽELSKÉ KATECHÉZY: Láska je krehká (32)

MANŽELSKÉ KATECHÉZY: Láska je krehká (32) zdroj foto: pexels.com

Na vlnách Rádia LUMEN vám každú sobotu prinášame úvahy pre manželov od jezuitu Ladislava Csontosa. Prijmite aj vy pozvanie nájsť si 10 minút týždenne pre svoju rodinu.

V novom cykle slovenského katolíckeho rádia dostanú priestor krátke úvahy o manželstve, rodine a vzťahoch. Ich autorom je jezuita Ladislav Csontos. „Miloš Lichner, spolubrat jezuita a prorektor pre vonkajšie vzťahy Trnavskej univerzity v Trnave, ma nahovoril urobiť krátke zamyslenie na tému manželstva a rodiny, ako určitý popularizačný výstup z nášho projektu pre rodiny,“ vysvetľuje páter Csontos.  Pri tvorbe zamyslení myslel najmä na rodiny v čase koronavírusu, ktoré potrebujú duchovnú podporu. „Verím, že tieto úvahy budú určitou ponukou duchovnej obnovy pre katolícke rodiny. Okrem načrtnutých tém sa venujem aj vzťahu k starým rodičom a vnútornému životu rodiny,“ dodáva jezuita Ladislav Csontos, ktorý pôsobí aj na Teologickej fakulte Trnavskej univerzity v Trnave.  

Ide o súbor viac ako 30 zamyslení, v ktorých sa rozoberajú témy z každodenného rodinného života. Poslucháči sa okrem iného dozvedia viac o kresťanskom manželstve, ktoré nie je súkromnou záležitosťou. Viaceré vydania sa dotknú citlivej témy vzájomného odpúšťania si. Autor krátkych povzbudení pre rodiny sa nebráni ani konfrontácii s modernými trendmi a chúlostivými záležitosťami v rodine. Reč bude aj o obývačke a sledovaní televízie, neželanom tehotenstve, zdravotne postihnutom dieťati v rodine alebo o rozvedených katolíkoch, ktorí žijú v novom nesviatostnom manželstve...

Katechéza 5. decembra 2020

V rodinách sa občas stáva, že niektorý člen sa cíti byť menej alebo nedostatočne milovaný, že sa mu nedostáva takej pozornosti ako inému. Ľahko sa to môže stať, keď je mladšie dieťa chorľavé a často potrebuje materinskú opateru a tak si jeho starší súrodenec, ktorému sa dovtedy dostávalo väčšej pozornosti, myslí, že už ho nemajú rodičia tak radi. Ani rodičia si to nemusia všimnúť, že ich staršie dieťa potrebuje ich lásku rovnako ako to mladšie a chorľavé. Takýto dlhotrvajúci stav môže viesť k tomu, že ten mladší je miláčikom. Tomu sa dostane nielen viac pozornosti, lásky, ale sa mu aj viac prepáči, veď je ešte malý a krehký. Staršiemu sa povie, ty si už veľký, ty sa musíš vedieť obetovať, uskromniť, podeliť a pochopiť. Stáva sa to nielen matkám, ale aj otcom, že majú svojich miláčikov a ani si neuvedomujú, že v rodine zasievajú napätie až rivalitu medzi súrodencami. Niekedy sa stane, že matka má svojho miláčika a otec svojho. Navonok sa môže zdať, že rodina je usporiadaná, no vo vnútri prežíva mnohé zranenia. Keď sa k tomu pridruží ešte pocit nedostatočnej lásky manželky k manželovi, máme pred sebou ľudskú lásku, ktorá je veľmi krehká.  Rodina sa do takéhoto stavu môže dostať celkom neúmyselne, jednoducho vývojom situácie, keď si pre svoju zraniteľnosť, chorobu, slabšie výsledky v škole a mnohé iné matka a otec myslia, že potrebujú viac ich starostlivosti.

Nie je to nič mimoriadne, veď aj Sväté písmo nám predstavuje takéto problémy krehkosti ľudskej lásky v rodinách patriarchov. Patriarcha Izák si vzal za manželku Rebeku, ktorá mu porodila dvojičky Ezaua a Jakuba. Kniha Genezis hovorí: „Izák mal radšej Ezaua, lebo rád jedával divinu. Rebeka mala zasa radšej Jakuba.“ (Gn 25,28) Rebeka uprednostňovala Jakuba až natoľko, že on si za misu šošovice kúpil právo prvorodenstva od svojho staršieho brata. Napokon na jej návod a s jej pomocou ho aj od svojho staručkého otca získal. „Ezau sa hneval na Jakuba pre požehnanie, ktoré mu dal jeho otec, preto si hovoril: Čoskoro príde čas, že sa bude smútiť nad mojím otcom. Potom svojho brata zabijem! Lenže slová staršieho syna oznámili Rebeke. Preto dala zavolať svojho mladšieho syna Jakuba a takto mu vravela: Hľa, tvoj brat Ezau ti chystá pomstu, chce ťa zabiť. Preto počuj, syn môj, na môj hlas: Zober sa a utekaj k môjmu bratovi Labanovi do Haranu. Ostaň u neho nejaký čas, kým sa neutíši hnev tvojho brata a kým neprestane jeho zlosť a kým nezabudne, čo si mu urobil! Potom pošlem po teba a dám si ťa priviesť odtiaľ sem. Prečo by som vás mala oboch stratiť v jeden deň?!“ (Gn 27, 41-45) Tak ďaleko môžu dospieť uprednostňovania jedného dieťaťa pred druhým, až k túžbe po pomste. A nie je ďaleko od človeka, aby v návale emócií sa aj nepomstil. Sväté písmo nám predkladá bratovraždu ako Kain zabil Ábela (porov. Gn 4, 1-16) Ak človek neovláda svoje emócie, môže to zájsť až tak ďaleko. Predkladá však aj spôsoby a možnosti prekonania  konfliktných situácií a vystupňovaných pocitov hnevu.

Napriek tomu, že sám Jakub mal osobnú skúsenosť s dopadom neusporiadaných emócií na seba, aj on bol vo svojej láske krehký. Zo svojich dvanástich synov mal najradšej Jozefa, miloval ho viac ako všetkých svojich synov. Tomu dával šiť peknú pestrofarebnú tuniku a on sa aj pýšil tým, ako ho otec miluje. Napokon Sväté písmo hovorí „Keď jeho bratia videli, že ho má otec radšej ako všetkých ostatných synov, začali ho nenávidieť a neboli schopní prívetivo sa s ním rozprávať.“ (Gn 37,4) Keď k nim príde na pastviny strhnú z neho pestrofarebnú tuniku, hodia ho do prázdnej cisterny a napokon ho predajú ako otroka do Egypta. Otcovi pošlú jeho zakrvavenú tuniku s odkazom, že ho asi roztrhala divá zver. (Gn 37, 18-36) Biblické texty nám predstavujú ľudskú lásku v rodine v celej jej krehkosti a s dôsledkami až kam môže doviesť človeka zranenie jeho citov a hnev. Svätý Pavol dobre vie o čo ide, keď kresťanom pripomína „Hnevajte sa, ale nehrešte! Slnko nech nezapadá nad vaším hnevom; a nedávajte miesto diablovi!“ (Ef 4, 26-27) Z mnohých iných narážok vieme, že bol temperamentný človek s bohatým citovým životom. Svoje city vedel aj prejavovať v celej ich škále, a preto aj dobre vedel, že sa nesmie nechať celkom strhnúť svojimi emóciami, lebo to môže byť pokušenie od zlého. Pripomína nám dôležitý opravný prostriedok pre zachovanie lásky a tým je odpustenie a zmierenie.

Je dobré, ak sa v rodine či už v rámci večernej modlitby alebo pri iných príležitostiach zachováva prax vzájomného odpustenia medzi manželmi a všetkými členmi rodiny. Z malých nevypovedaných napätí môžu vyrásť veľké až neprekonateľné konflikty. Odpustenie však nielen prekonáva konflikty, ale umožňuje pestovať si väčšiu citlivosť voči ostatným členom rodiny, empatiu, ktorá vie predvídať citové rozpoloženie druhého, vie korigovať svoje správanie a tým rastie v láske. Skôr však, ako by sme sa venovali svojim previneniam voči láske, by sme si mali uvedomiť, že každý deň a každú hodinu dňa nás Boh obdaroval svojou láskou. On je Láska a to nie je niečo statické, ale ustavičný dynamizmus, on na nás stále myslí, on nás má stále rád, aj keď si to neuvedomujeme. „Lebo v ňom žijeme, hýbeme sa a sme.“ (Sk 17, 28) Každý okamih nášho života je teda jeho darom, darom jeho lásky, ktorú sme si nemohli ničím zaslúžiť. A on nás miloval, či sme mu boli verní, alebo neverní, či sme boli dobrí alebo zlí, ustavične nás miloval, každého rovnako a naplno. Keď si to uvedomíme a precítime, máme istotu v jeho láske, že on nám pomôže prekonať aj našu ľudskú krehkosť.  Máme odvahu priznať svoju krehkosť, oľutovať ju a s jeho pomocou sa ju aj pokúsiť napraviť. Máme posilu rásť v láske. Veď napokon aj cez tie udalosti, v ktorých sme videli krehkosť patriarchov, Boh konal svoje dielo lásky k ľuďom. Boh nám ukázal, že vie písať rovno aj po krivých čiarach. Aj cez ľudské zlyhanie sa uskutočňuje Boží zámer spásy. Ľudská láska medzi manželmi a v rodine je krehká, no Boh je jej spojencom, závisí iba od nás, či o toto spojenectvo stojíme, on nám ho neustále ponúka, každý deň, každú hodinu, každú minútu, každú sekundu, každý okamih vo dne i v noci a na každom mieste i v každej situácii. Je človeku nablízku, aby sa Ho mohol vždy chytiť osobitne zmierením, ľútosťou a vzájomným odpustením.

Osobne sa zamyslime nad svetom našich emócií a pripomeňme si tie najsilnejšie s tým, k čomu nás pobádali. Viem úprimne prosiť tých najbližších o odpustenie?

Porozprávajme sa v rodine o našich citoch, o našej krehkosti a o spôsoboch a rituáloch odpustenia v našej rodine.

PREČÍTAJTE SI AJ:

PREČÍTAJTE SI AJ:

MANŽELSKÉ KATECHÉZY: Katolícke manželstvo (1)

MANŽELSKÉ KATECHÉZY: Otvoriť sa a zotrvať v láske (2)

MANŽELSKÉ KATECHÉZY: Nežime len v súkromí (3)

MANŽELSKÉ KATECHÉZY: Keď nemáme čas na modlitbu (4)

MANŽELSKÉ KATECHÉZY: Jedno srdce a jedna duša (5)

MANŽELSKÉ KATECHÉZY: Dôležité spoločné stolovanie (6)

MANŽELSKÉ KATECHÉZY: Odpúšťanie v rodine (7)

MANŽELSKÉ KATECHÉZY: Vedieť požiadať o odpustenie (8)

MANŽELSKÉ KATECHÉZY: Ako vyťažiť z rozdielov (9)

MANŽELSKÉ KATECHÉZY: Cestovanie s Ježišom (10)

MANŽELSKÉ KATECHÉZY: Prečo sledovať televíziu spoločne (11)

MANŽELSKÉ KATECHÉZY: Kultivovať jednotu manželov (12)

MANŽELSKÉ KATECHÉZY: Dôležitý manželský bozk (13)

MANŽELSKÉ KATECHÉZY: Rodina na prvom mieste (14)

MANŽELSKÉ KATECHÉZY: Sväté písmo v rodine (15)

MANŽELSKÉ KATECHÉZY: Odovzdávanie viery (16)

MANŽELSKÉ KATECHÉZY: Prítomnosť muža vo výchove (17)

MANŽELSKÉ KATECHÉZY: Povolanie ku svätosti (18)

MANŽELSKÉ KATECHÉZY: Neha (19)

MANŽELSKÉ KATECHÉZY: Boh je ako otec (20)

MANŽELSKÉ KATECHÉZY: Boh je ako matka (21)

MANŽELSKÉ KATECHÉZY: Vytvárať spoločenstvo (22)

MANŽELSKÉ KATECHÉZY: Neplánované tehotenstvo (23)

MANŽELSKÉ KATECHÉZY: Zdravotne postinuté dieťa (24)

MANŽELSKÉ KATECHÉZY: Spoločná večerná modlitba (25)

MANŽELSKÉ KATECHÉZY: Rozvedení v novom manželstve (26)

MANŽELSKÉ KATECHÉZY: Starí rodičia (27)

MANŽELSKÉ KATECHÉZY: Viera v židovskej rodine (28)

MANŽELSKÉ KATECHÉZY: Kto chce ísť za mnou - kríž (29)

MANŽELSKÉ KATECHÉZY: Obnova manželského vzťahu (30)

MANŽELSKÉ KATECHÉZY: Boh je láska (31)

Podobné články

Počúvajte naživo

Aktuálny program

počasie

Počasie podľa
P. Jurčoviča

Akcia s Prodomom

Prodom - projekty domov
ponúka viac ako 880 projektov rodinných domov.

V prípade že do poznámky pri objednávke uvediete
"RADIO LUMEN"
automaticky získavate 5% zľavu na vybraný projekt domu.

Podporte vaše rádio LUMEN klub

Pre zlepšenie kvality našich stránok používame cookies. Tým, že pokračujete v prehliadaní stránok bez zmeny nastavenia vášho prehliadača súhlasíte s ich používaním. Viacej o používaní súborov cookies.