TopTip

MANŽELSKÉ KATECHÉZY: Práca a život rodiny (33)

MANŽELSKÉ KATECHÉZY: Práca a život rodiny (33) zdroj foto: pexels.com

Na vlnách Rádia LUMEN vám každú sobotu prinášame úvahy pre manželov od jezuitu Ladislava Csontosa. Prijmite aj vy pozvanie nájsť si 10 minút týždenne pre svoju rodinu.

V novom cykle slovenského katolíckeho rádia dostanú priestor krátke úvahy o manželstve, rodine a vzťahoch. Ich autorom je jezuita Ladislav Csontos. „Miloš Lichner, spolubrat jezuita a prorektor pre vonkajšie vzťahy Trnavskej univerzity v Trnave, ma nahovoril urobiť krátke zamyslenie na tému manželstva a rodiny, ako určitý popularizačný výstup z nášho projektu pre rodiny,“ vysvetľuje páter Csontos.  Pri tvorbe zamyslení myslel najmä na rodiny v čase koronavírusu, ktoré potrebujú duchovnú podporu. „Verím, že tieto úvahy budú určitou ponukou duchovnej obnovy pre katolícke rodiny. Okrem načrtnutých tém sa venujem aj vzťahu k starým rodičom a vnútornému životu rodiny,“ dodáva jezuita Ladislav Csontos, ktorý pôsobí aj na Teologickej fakulte Trnavskej univerzity v Trnave.  

Ide o súbor viac ako 30 zamyslení, v ktorých sa rozoberajú témy z každodenného rodinného života. Poslucháči sa okrem iného dozvedia viac o kresťanskom manželstve, ktoré nie je súkromnou záležitosťou. Viaceré vydania sa dotknú citlivej témy vzájomného odpúšťania si. Autor krátkych povzbudení pre rodiny sa nebráni ani konfrontácii s modernými trendmi a chúlostivými záležitosťami v rodine. Reč bude aj o obývačke a sledovaní televízie, neželanom tehotenstve, zdravotne postihnutom dieťati v rodine alebo o rozvedených katolíkoch, ktorí žijú v novom nesviatostnom manželstve...

Katechéza 12. decembra 2020

Sväté písmo od samého počiatku ľudstva hovorí o tom, že práca je osobitným poslaním človeka vo svete. Keď stvoril Boh človeka ako muža a ženu, požehnal ich a povedal im: „Ploďte a množte sa a naplňte zem! Podmaňte si ju a panujte nad rybami mora, nad vtáctvom neba a nad všetkou zverou, čo sa hýbe na zemi!“ (Gn 1,28) Urobil ich akoby svojimi miestodržiteľmi zeme, čo ešte viac zdôrazňuje druhá správa o stvorení človeka a jeho umiestnení do záhrady Edenu.  „I vzal Pán, Boh, človeka a umiestnil ho v raji Edenu, aby ho obrábal a strážil.“ (Gn 2, 15) Záhrada Edenu je vykreslená ako oáza s dostatkom vody a s kanálmi dokonalého zavlažovacieho systému. Je to záhrada, ktorá nemôže prekvitať bez záhradníka, ktorý sa o ňu stará, ktorý v nej radostne pracuje. Po hriechu prvých ľudí však biblický autor uvádza Boží výrok: „nech je prekliata zem pre teba; s námahou sa z nej budeš živiť po všetky dni svojho života. Tŕnie a bodľačie ti bude rodiť a ty budeš jesť poľné byliny. V pote svojej tváre budeš jesť svoj chlieb, kým sa nevrátiš do zeme, z ktorej si bol vzatý, lebo prach si a na prach sa obrátiš!“ (Gn 3, 17-19) Od samého počiatku je tak život rodiny spojený s prácou, ktorá je zdrojom požehnania a niekedy môže by aj bremenom, krížom a prekliatím a zdrojom roztržiek.

Neraz sa stáva, že manžel príde domov unavený z práce v zamestnaní a chce si oddýchnuť, sadne si k televízoru, prečíta si noviny a manželku nechá samotnú pracovať v kuchyni, aby pripravila večeru. Keď ho osloví, aby jej pomohol, odpovie, že je unavený z práce a potrebuje si oddýchnuť. Okorení to ešte poznámkou, že bola celý deň doma s deťmi, čo vlastne robila, že nestíha domáce práce. Ona pripomenie, že jej prácu doma s deťmi si nikto neváži, a preto je lepšie chodiť do zamestnania ako sa starať o rodinu. On pokračuje, že to tak nemyslel, ale kdesi v pozadí je cítiť jeho postoj. On ako manžel má by živiteľom rodiny, a keď chodí do zamestnania a dosť dobre zarába, tým už urobil dosť pre svoju rodinu. Manželka sa má starať o domáci krb a vytvoriť mu príjemné zázemie. Netreba už veľa, aby vznikla hádka.

Už minimálne dve generácie neplatí model rodiny s rozdelením rolí manželov na rolu živiteľa, ktorú zastáva manžel a na rolu domácej panej, ktorú zastáva manželka. Súčasné rodiny, aby mohli zabezpečiť dostatočné finančné zabezpečenie svojho života, sú odkázané na dva príjmy, obaja manželia prinášajú svoje príjmy do rodiny. Tak je živiteľom nielen manžel ale aj manželka. Zväčša tieto príjmy získavajú zo zamestnania, z práce mimo rodiny. Keď sa vrátia zo zamestnania, čaká ich ešte práca v domácnosti. Starosť o domácnosť je rovnako prácou, ako tá, za ktorú dostávajú mzdu. Varenie, upratovanie, pranie, starostlivosť o malé i väčšie deti a ďalšie domáce práce sú rovnako prácou, ktorá si vyžaduje čas. Ak by si rodina mala zaplatiť všetky tieto služby, bola by prekvapená. Stačí len porovnať, čo stojí dobrá večera v reštaurácii a čo v rodine keď si prácu nerátame. Tak to je aj so všetkým ostatným. Z toho vieme odhadnúť hodnotu práce manželky, ktorá je doma s deťmi a tiež je unavená. V súčasnej kresťanskej rodine už neplatí deľba rolí, ale nastupuje deľba práce v starostlivosti o domácnosť, a to rovným dielom. Nie je nič ponižujúce, ak manžel navarí večeru, ak povysáva, ak poupratuje kúpeľňu, ak operie či ožehlí bielizeň.

Dnes už mnohé práce, aj domáce, nie sú také namáhavé ako v minulosti. Podobne, ako námahu ručnej práce v poľnohospodárstve nahradili stroje, aj v rodine námahu ručného prania nahradili automatické práčky. No práca stále zostáva súčasťou ľudského života, ktorý je povolaním zachovávať a kultivovať. Sú však iné práce, ktoré sú psychicky namáhavé. Medzi ne patrí dnes výchova a vzdelávanie detí. K práci tak patrí aj únava a potreba oddychu. Rovnako je unavená manželka, ktorá je doma a stará sa o malé deti a domácnosť, ako manžel, ktorý celý deň pracoval v zamestnaní. Potrebujú si rovnako oddýchnuť po práci, no nie je to vždy jednoduché a samozrejmé, lebo im zostáva starosť o rodinu a domácnosť. Ak si ju dokážu podeliť rovnakým dielom, vytvoria si podmienky pre to, aby si mohli aj spoločne oddýchnuť.

Spoločná práca v rodine nemusí byť príčinou hádok, ale môže byť prostriedkom, ktorý upevňuje vzájomné vzťahy. Pri spoločnej príprave večere sa čisto praktická komunikácia môže ľahko pretvoriť na hlbšiu osobnú komunikáciu o prežitom dni, o starostiach a trápeniach, ktoré ich stretli v zamestnaní a ktoré majú v rodine. Je to príležitosť vytvárať hlbšiu jednotu, vzájomné pochopenie a vedomie spolupatričnosti. Spoločná práca môže priniesť aj spoločnú radosť z dobre vykonaného diela. Pohoda pri večeri sa stane odmenou pre všetkých, ak sa spojí s úprimným ocenením, slovom vďaky za dobré jedlo a za spoločenstvo. Ešte jedna vec je dôležitá, pomoc detí pri domácich prácach. Už malé deti chcú celkom spontánne pomáhať matke v kuchyni a postupne aj v iných prácach otcovi. No rodičom sa vidí, že s deťmi to bude trvať dlhšie a preto im často nedovolia, aby im pomáhali, lebo ešte to nevedia urobiť. Oni si to spravia rýchlejšie a deti iba zavadzajú pri ich práci. Neskôr sa čudujú, že im už nechcú pomáhať, keď ich o to žiadajú, alebo im to prikazujú. Niet sa čomu diviť. Deti sa neučia napomínaním, ale napodobňovaním. Tak to je aj s rečou. Dieťa počuje a napodobňuje počuté, až sa napokon naučí rozprávať, a keď ide do školy, ovláda štylistiku i gramatiku materinského jazyka. V škole sa niečo doučí a pokročí ďalej. Tak je to zo všetkými dôležitými zručnosťami, ku ktorým bez pochyby patrí práca. V primitívnych spoločnostiach, kde bola rodina aj základnou ekonomickou bunkou, deti prirodzene vyrastali v okruhu všetkých pracovných činností rodičov. Rodičia ich zasväcovali do života i do práce. Aj dnes je výchova v rodine založená na príklade rodičov, na tom ako si vzájomne vychádzajú v ústrety, ako vedia riešiť svoje konflikty, ako si vedia odpúšťať, ako dokážu spoločne zvládať domáce práce i práce okolo domu. Ani dnes to však nie je bez námahy, únavy, ťažkostí a konfliktov, no je to šanca pre upevnenie rodiny a spoločnú radosť.

Mužovia, bratia, osobne sa zamyslime nad tým, ako sa podieľame na domácich prácach, máme to s manželkou podelené tak asi na polovicu, vieme oceniť jej jednotvárnu prácu pri príprave spoločného jedla, upratovaní a podobne?

Spoločne v rodine sa porozprávajme o tom, nakoľko všetci spoločne prispievane k tomu, aby domáce práce nezostávali iba na jedného. Ako sme v minulosti, keď nám deti chceli pomáhať prijímali ich iniciatívu a ako ju podporujeme teraz. Máme aspoň niekedy radosť zo spoločne vykonanej domácej práce?

PREČÍTAJTE SI AJ:

MANŽELSKÉ KATECHÉZY: Katolícke manželstvo (1)

MANŽELSKÉ KATECHÉZY: Otvoriť sa a zotrvať v láske (2)

MANŽELSKÉ KATECHÉZY: Nežime len v súkromí (3)

MANŽELSKÉ KATECHÉZY: Keď nemáme čas na modlitbu (4)

MANŽELSKÉ KATECHÉZY: Jedno srdce a jedna duša (5)

MANŽELSKÉ KATECHÉZY: Dôležité spoločné stolovanie (6)

MANŽELSKÉ KATECHÉZY: Odpúšťanie v rodine (7)

MANŽELSKÉ KATECHÉZY: Vedieť požiadať o odpustenie (8)

MANŽELSKÉ KATECHÉZY: Ako vyťažiť z rozdielov (9)

MANŽELSKÉ KATECHÉZY: Cestovanie s Ježišom (10)

MANŽELSKÉ KATECHÉZY: Prečo sledovať televíziu spoločne (11)

MANŽELSKÉ KATECHÉZY: Kultivovať jednotu manželov (12)

MANŽELSKÉ KATECHÉZY: Dôležitý manželský bozk (13)

MANŽELSKÉ KATECHÉZY: Rodina na prvom mieste (14)

MANŽELSKÉ KATECHÉZY: Sväté písmo v rodine (15)

MANŽELSKÉ KATECHÉZY: Odovzdávanie viery (16)

MANŽELSKÉ KATECHÉZY: Prítomnosť muža vo výchove (17)

MANŽELSKÉ KATECHÉZY: Povolanie ku svätosti (18)

MANŽELSKÉ KATECHÉZY: Neha (19)

MANŽELSKÉ KATECHÉZY: Boh je ako otec (20)

MANŽELSKÉ KATECHÉZY: Boh je ako matka (21)

MANŽELSKÉ KATECHÉZY: Vytvárať spoločenstvo (22)

MANŽELSKÉ KATECHÉZY: Neplánované tehotenstvo (23)

MANŽELSKÉ KATECHÉZY: Zdravotne postinuté dieťa (24)

MANŽELSKÉ KATECHÉZY: Spoločná večerná modlitba (25)

MANŽELSKÉ KATECHÉZY: Rozvedení v novom manželstve (26)

MANŽELSKÉ KATECHÉZY: Starí rodičia (27)

MANŽELSKÉ KATECHÉZY: Viera v židovskej rodine (28)

MANŽELSKÉ KATECHÉZY: Kto chce ísť za mnou - kríž (29)

MANŽELSKÉ KATECHÉZY: Obnova manželského vzťahu (30)

MANŽELSKÉ KATECHÉZY: Boh je láska (31)

MANŽELSKÉ KATECHÉZY: Láska je krehká (32)

 

Podobné články

Počúvajte naživo

Aktuálny program

počasie

Počasie podľa
P. Jurčoviča

Akcia s Prodomom

Prodom - projekty domov
ponúka viac ako 880 projektov rodinných domov.

V prípade že do poznámky pri objednávke uvediete
"RADIO LUMEN"
automaticky získavate 5% zľavu na vybraný projekt domu.

Podporte vaše rádio LUMEN klub

Pre zlepšenie kvality našich stránok používame cookies. Tým, že pokračujete v prehliadaní stránok bez zmeny nastavenia vášho prehliadača súhlasíte s ich používaním. Viacej o používaní súborov cookies.